Whites projekt Hälsostaden i Ängelholm vinner Vårdbyggnadspriset 2019

White Arkitekter hade sammanlagt tre projekt nominerade i två kategorier: Nya Karolinska Solna (också i kategorin Stora projekt), Carlanderska sjukhuset i Göteborg (Små projekt). Vinnarna avslöjades av Forum Vårdbyggnad i en ceremoni i onsdagskväll i Södertälje.

 

År 2012 fick White uppdraget att förtäta sjukhusområdet i Ängelholm, när verksamheten skulle koncentreras. Hälsostaden i Ängelholm stod färdigt 2018 och innebar ombyggnation till modern standard av befintliga byggnader och byggandet av flera nya byggnader, däribland sjukhusets nya huvudentré. Området har gjorts tillgängligt och öppet för Ängelholmsborna genom att minska avståndet mellan centrum och sjukhusområdet och ett stort fokus har legat på gröna och hälsofrämjande miljöer.

"Hälsostaden Byggnad 71 i Ängelholm är ett fint exempel på vård nära medborgarna. Den nya byggnaden är ett inspirerande tillskott till sjukhusområde med stadsmässiga och exteriöra kvaliteter. Byggnaden ingår i en väl gestaltad helhetsmiljö med nya funktioner, ny gångbro och gångstråk som kopplar samman och integrerar sjukhuset med staden. Här finns hälsofokus med promenadstigar och tillgång till omgivande natur och trädgårdsmiljö. Säker gestaltning samt väl integrerad och tillgänglig grön miljö bidrar ytterligare till att förverkliga målet med Hälsostaden." (ur juryns motivering).

Whites VD, Alexandra Hagen, är stolt över utmärkelsen:

 

”Det är otroligt hedrande att våra tre projekt uppmärksammas på detta sätt av Forum Vårdbyggnad som är en så viktig och respekterad kraft i branschen. Forskningen är tydlig, arkitektur har stor påverkan på vårt mående i allmänhet, och på patienters tillfrisknande i synnerhet. Vi jobbar ständigt med att förbättra vår förståelse för hur vi kan främja hälsa genom arkitektur och sättet vi formar vårdmiljöer”, sa Alexandra Hagen.

 

Nya Karolinska Solna har tidigare fått internationella utmärkelser såsom European Healthcare Design Awards 2017. Projektet är även nominerad till World Architecture Festival Awards inom kategorin “Completed health projects”, som avgörs om några dagar i Amsterdam. Carlanderska sjukhuset har tidigare i år tilldelats priset ICONIC AWARDS inom kategorin ”Public/Culture/Education” i en ceremoni i München.

Fakta:

 

Vårdbyggnadspriset ges ut av Forum Vårdbyggnad, vars mission är att stödja och informera om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg.

 

Läs mer om Vårdbyggnadspriset (och de andra vinnare) här.

 

(Foto: Henrik Rosenqvist)

Dela gärna!