Whiteprojekt en av tre finalister i Allmännyttans bästa nyproduktion

”Högne bidrar till att ge liv åt stadsdelen och att den åter kan nå sin fulla potential.” Så skriver juryn om Kvarteret Högne i Västerås som är en av tre finalister till priset Allmännyttans bästa nyproduktion. Byggnaden är ritad av White åt Mimer och har både hög hållbarhetsambition och stora sociala kvaliteter.

– Högne var ett otroligt roligt projekt som inkluderade det mesta. Att vi har skapat en stadsmässighet i samklang med omgivningens grönska som dessutom förlängs in i det nya och bildar en boendemiljö med hållbara ben såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt, ja det känns redan som en vinst på många sätt.
Olov Gynt, ansvarig arkitekt på White

Kvarteret Högne skapar en ny levande entré till Västerås innerstad. Genom en hållbar gestaltning av naturliga element som trämaterial och gröna tak av sedum bidrar byggnaden till att skapa en miljö i gränslandet mellan karakteristisk kvartersbebyggelse och lummig park. Byggnaden har ett komplext program och rymmer både verksamhetslokaler, bostäder, grönska och ett parkeringsgarage.

Stora delar av byggnaden har trästomme och hela huset samt garaget omsluts av ett vackert träraster. Inslag av röd kopparfärg knyter an till omgivningens fasader av tegel och puts i liknande färgskala. Den gröna gården i hjärtat av byggnaden ger de boende har möjlighet till samvaro, lek, träning och rekreation. På det gröna sedumtaket finns också ett stort antal solceller.

Tävlingen arrangeras av Sveriges Allmännytta för att hitta goda exempel på hyreshusbyggande och därmed kunna sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt. En oberoende jury kommer att granska de nominerade projekten utifrån tolv kriterier om bland annat arkitektonisk gestaltning, anpassning till platsen, hållbarhet, nytänkande och lägenheternas funktionalitet. På kvällen den 3 maj presenteras vinnaren vid Fastighetsdagarna i Jönköping.

Här kan du läsa mer om tävlingen.

Kv Högne nominerades tidigare i år även till Arkitekturpris i Västmanland.

Juryns motivering

Ny levande entré till stadens centrum med säker formgivning. Huset med sina mäktiga träfasader kontrasterar modigt mot den befintliga bebyggelsen i kvarteret. Här har varje tidsålder satt sitt eget avtryckEn mycket intressant påbyggnad på ett parkeringshus med fokus på hållbarhet utifrån de globala målen. Här vill man lyfta möjligheten till social samvaro för alla och samtidigt bidra till att öka tryggheten i kvarteret. Huset innehåller flera samvarorum utanför den egna lägenheten liksom stora gemensamma balkonger och en vacker innergård med intima mått. Högne bidrar till att ge liv åt stadsdelen och att den åter kan nå sin fulla potential.

Kontaktperson

Olov Gynt

Olov Gynt

Arkitekt, Kontorsledning

Västerås

+46 21 440 45 01

Dela gärna!