White vinner uppdraget att utforma Bergens nya signum

Nu står det klart att vårt förslag True Blue utsetts till vinnare i tävlingen om att formge den nya strandparken och badanläggningen i Bergen, Norge. Förslaget har sin utgångspunkt i vatten som, trots stadens namn, är det mest påtagliga elementet i Bergen. Spännande arkitektoniska grepp ger en vacker park som är hållbar över tid.

I samband med utbyggnaden av en ny spårvagnssträcka ska Lungegårdsparken utvidgas och uppgraderas. I tävlingsbriefen efterfrågade Bergen kommun ett identitetsskapande stadsrum som ska bli den bästa parken i Bergen 100 år framåt. Den ska erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och rekreationsområden samtidigt som den ska ha innovativa lösningar gällande miljö- och klimatanpassning.

 

– Syftet är att skapa ett attraktivt och inkluderande stadsrum för rörelse, rekreation och upplevelser av olika slag. Ett nytt signum för Bergen, där invånarna ska utmanas att uppleva vattnets kvaliteter under årets alla årstider. Invånarna och turister ska enkelt kunna röra sig med vidare förbindelser längs hela stadskusten, säger Niels de Bruin

Vatten är Bergens livselixir. Vatten från fjordar, hav och älvmynningar likväl som från himmelen i form av regn. Därför präglar det hela vårt förslag.
Niels de Bruin, ansvarig arkitekt på White

Strandparken sträcker sig över en kilometer och i vårt tävlingsförslag har vi delat in den i tre zoner som etablerar sig i en gradient med utgångspunkt i hur de urbana och naturnära delarna upplevs. Den första zonen, som också blir den största mötesplatsen, börjar i stadens centrum med en stadsstrand, en flytande badanläggning och plats för sportaktiviteter och evenemang. Vidare övergår parken till att fokusera mer på natur och rekreation för att sedan fokusera på livet under och ovan vattnet. Det etableras både fasta och flytande strukturer i form av öar, broar och badbryggor för att kunna bege sig ut på och i vattnet.

–  Vi är nöjda över att ha kunnat väva ihop ett koncept om formstark arkitektur, hållbarhet och lokala aktörer. För att lyckas med själva identitetsskapandet har vi redan i tävlingsförslaget involverat lokala aktörer, bland annat en konstförening, en gymnasieskola, Bergens akvarium och en miljöorganisation. Deras input har varit en viktig aspekt i utformningen av parken, säger Niels de Bruin.

 

En annan viktig aspekt var att skapa något som är både socialt och ekologiskt hållbart över en längre tid. Det har vi bland annat gjort genom att skapa en robust bas som tål påfrestningar från väder, vind och vatten och genom att fokusera på att förbättra vattenkvaliteten i området. Vi har utvecklat ett system för naturlig rensning av tillströmmande vatten och åtgärder för att öka livet och den biologiska mångfalden i undervattensmiljön. White menar att vattenkvaliteten är helt avgörande för huruvida man lyckas i detta projekt.

Utan liv i vattnet – inget liv vid vattnet. Vi har under de senaste åren haft ett starkt fokus på vatten och arkitektur och i True Blue har vi tagit med oss erfarenheter både därifrån och från arbetet med Havnepromenaden i Oslo.
Jenny Mäki, arkitekt och kreativ chef på White Arkitekters kontor i Oslo.

– Vår erfarenhet av vatten och arkitektur har vi framför allt fått genom arbetet med projektet och boken Out of the Blue, där arkitekter, landskapsarkitekter och designers från hela världen har bidragit med sina historier kring hållbarhet och vatten i kombination med urbanism och stadsliv. Nu får vi möjlighet att omsätta den kunskapen i praktiken , säger Jenny Mäki.

 

Ambitionen är att den nya strandparken och badanläggningen ska stå klar till 2023.

 

Tävlingen är gjord i samarbete med Fredrik Pettersson Arkitekt AS, Dipl. Ing Florian Koshe AS och AFRY.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Jenny Nordius Stålhamre

Jenny Nordius Stålhamre

Landskapsarkitekt, Gruppchef

Malmö

+46 40 660 93 04

Dela gärna!