White vinner uppdraget att gestalta nytt naturvetarcentrum vid Vasaskolan i Gävle

Gavlefastigheter har valt att gå vidare med White som arkitekt för tillbyggnaden av Vasaskolan efter ett parallellt uppdrag med fyra arkitektkontor.

Whites vinnande förslag går ut på att skapa ett samtida tillägg som respekterar originalbyggnaden från 1850 vad gäller volym och material samtidigt som det bygger vidare på stadens stråk och gårdens funktion som offentligt rum. Genom att placera de nya byggnaderna på ett sätt som ramar in platsen stärker vi skolgården och skapar en ny samlande punkt för alla skolans elever med en ny matsal som gör gården levande. Tidigare har elevernas matsal legat på en separat tomt.

Vårt förslag bygger på att skapa den här samhällskänslan, att ha något gemensamt att förvalta och utveckla.
Fredrik Mats Nilsson, ansvarig arkitekt

– Gymnasieskolan är ju på många sätt första steget ut i vuxenvärlden, lite som en grundkurs i civilt medborgarskap. Vårt förslag bygger på att skapa den här samhällskänslan, att ha något gemensamt att förvalta och utveckla. Det stämmer väl med Vasaskolans traditionellt öppna roll i Gävles förövrigt strikta stadsplan där den verkar som en oas av kultur och offentlighet, säger Fredrik Mats Nilsson, ansvarig arkitekt på White i Uppsala.

De nya byggnaderna kommer att innehålla ett nytt naturvetarcentrum som ska rymma hela den naturvetenskapliga utbildningen samt en ny matsal för hela skolan och en kafédel. Förslaget innehåller även en varsam upprustning av den befintliga huvudbyggnaden. Tillbyggnaden kommer att öka skolans elevkapacitet från dagens drygt 1000 till cirka 1500.

 

Bakom det vinnande förslaget står White arkitekter genom Fredrik Nilsson, Emma Butler, Tatu Rekola, Niklas Centring, Felipe Garcia, Helda Bara, Tarek Adhami och Karin Björning-Engström.

Kontaktperson

Fredrik Mats Nilsson

Fredrik Mats Nilsson

Arkitekt, Gruppchef

Uppsala

+46 18 480 85 54

Dela gärna!