White vinner uppdrag för förstudie vid Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus lyfts ofta fram som en förebild för svensk sjukvård. För att möta behoven hos en växande befolkning och fortsatt kunna leverera vård av högsta kvalitet till invånarna i Norrtälje och Roslagen finns det behov av att utveckla sjukhusets lokaler. Vi har vunnit uppdraget av Region Stockholms fastighetsbolag Locum AB att tillsammans med Locum och vårdens representanter genomföra förstudien.

Norrtälje sjukhus är vackert beläget mellan stad och landskap vid Norrtäljeån som mynnar ut i Norrtäljeviken. Sjukhuset erbjuder idag all basal akutsjukvård utom förlossning där den största hyresgästen vårdbolaget Tiohundra jobbar gränsöverskridande med bland annat akutsjukvård, nära vård och sjukvård i hemmet för att säkerställa patientens bästa.

Norrtälje sjukhus. Foto: Locum

I maj beslutade regionstyrelsens arbetsutskott om att en förstudie om ut- och ombyggnad av Norrtälje sjukhus ska inledas, då en tidigare genomförd behovsanalys visade på ett stort behov av att modernisera och utöka sjukhusets vårdlokaler för att möta framtida behov. Ett arbete som nu inleds då vi tillsammans med Locum och vårdens representanter ska genomföra en förstudie som omfattar utveckling av såväl befintliga som nya miljöer.

Vi är mycket stolta över förtroendet att tillsammans med Locum och verksamheten få vara en del i detta första steg i utvecklingen av framtidens vård i Norrtälje – ett spännande uppdrag som ska svara mot alla de krav och möjligheter som platsen och vården kräver, i dag och i framtiden.
Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt

– Det är ett drömprojekt där vi tar med oss vår långa erfarenhet från såväl hemmaplan som internationellt för att utveckla en modern vårdmiljö med människan i fokus. Locums högt ställda krav, inte minst på hållbarhet gör att projektet även kan bli ett lyft för hela kommunen och regionen, säger Charlotte Ruben.

Förstudien syftar till att utifrån vårdens behov och mål identifiera, utreda, beskriva och utvärdera alternativa lösningar. Efter genomförd förstudie fattas beslut om projektet ska gå in ett programskede för vidare projektering. Först därefter tas beslut om ett eventuellt genomförande av en om- och tillbyggnation. Förstudien beräknas pågå i cirka 18 månader.

Kontaktperson

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 28

Dela gärna!