White vinner tredjepris för kontorsbyggnad i trä i München

I den inbjudna tävlingen om en ny kontorsbyggnad med trähybridstomme på iCampus i München föreslog vi en modern hälsofrämjande byggnad med coworking spaces på gatuplan och en allmän innergård. Byggnaden är tänkt att bli ett nytt landmärke på iCampus som representerar mångfalden och individualiteten i vårt samhälle, men ändå fångar upp människors behov av tillhörighet och gemenskap.

Med ambitionen att skapa en kontorsbyggnad som är något mer än bara en byggnad fokuserade vi på välbefinnande och social interaktion. Hållbarheten avspeglas inte bara i den träbaserade hybridstommen. Tävlingsförslaget ”Xylon” har även höga sociala kvaliteter med utrymmen för coworking, inomhusträdgårdar med träd och grönska samt en food court och ett café i det rymliga atriet som är naturligt ventilerad. Generösa glasfasader ger byggnaden en inbjudande öppenhet och flödande dagsljus.
Förslaget hyllar uppdragsgivarens ambition att satsa på hållbart byggande genom att exponera träelementen så mycket som möjligt, både i byggnadens interiör såväl som fasad.
Max Zinnecker, arkitekt i tävlingsprojektet
Syftet var att utforma innovativa och hållbara arbetsplatser genom god luftkvalitet, visuell och akustisk komfort och olika aktivitetsbaserade arbetsmiljöer för att möta de varierade behoven hos människor. Samtidigt tillför byggnaden värden i området genom att förbättra de offentliga delarna av programmet.
Den här gången fick vi nöja oss med en tredjeplats, men vi gratulerar C.F. Møller som vann tävlingen.

Dela gärna!