White vinner tävlingen om utvecklingen av Uppsalas badanläggning

I White Arkitekters vinnande förslag i tävlingen om utvecklingen av Uppsalas badanläggning Fyrishov rustas badanläggningen upp och får en tillbyggnad i trä med nya bassänger och en ny entré. Genom stora glaspartier suddas gränserna mellan ute och inne ut och den nya utomhusbassäng ramas in av en soldränkt amfiteater. Samtidigt föreslår vi en plan för att utveckla badets utemiljö till en ny stadspark i norra Uppsala, full med aktiviteter och öppen för alla stora delar av året.

För mig som bor och verkar i Uppsala är det extra roligt att vinna en tävling på hemmaplan. Fyrishov är ett av Sveriges största besöksmål och en byggnad som alla i Uppsala har en relation till. Vi ser fram emot att hjälpa dem att modernisera anläggningen och vara med och skapa en badupplevelse utöver det vanliga och samtidigt ge något tillbaka till alla Uppsalabor.
Jacob Melin, ansvarig arkitekt på White

Den nya simhallen lägger an på norrsidan av den befintliga bebyggelsen och får en egen entré med kafé samt nya tränings- och tävlingsbassänger med läktare. Dagens Fyrishov är ett lapptäcke av olika byggnader och uttryck som utvecklats i etapper sedan 1950-talet. De nya delarna får ett eget uttryck med trä både i fasad, stomme och invändigt. Ett starkt formspråk som bygger på arkadens pelargångar knyter ihop helheten och underlättar övergångarna mellan inne och ute, verksamheter och ljus. Genom dessa tillägg får det nya Fyrishov en stark identitet samtidigt som byggnaderna anpassar sig i storlek till både dagens badanläggning och de omgivande husen.

 

I nästa steg byggs de befintliga delarna av badanläggningen om och får, precis som den nya hallen, stora glaspartier i bottenvåningarna med vackra utblickar mot parken – vilket ger badet unika kvaliteter och en sömlös övergång mellan inne och ute. I parklandskapet anläggs nya utomhusbassänger som ramas in av en öppen soldränkt amfiteater med vattnet i fokus.

Hållbarhet utöver det vanliga
Att bygga i trä, det ger de allra bästa förutsättningarna för en effektiv byggprocess och att skapa ett långsiktigt hållbart tillskott till staden. Träets förmåga att lagra kol gör att det är ett effektivt sätt att minska byggnaders klimatpåverkan. Trä ger också förutsättningar för ett gott inomhusklimat och klarar påfrestningarna i en fuktig badhusmiljö.

 

De stora takytorna är ideala för att placera solceller i kombination med gröna tak som fördröjer regnvatten och är en del av parkens ekosystemtjänster. Tillsammans ger detta goda förutsättningar för att ombyggnaden ska bidra till den biologiska mångfalden samt göra så liten påverkan på klimatet som möjligt.

Så kan Fyrishov bli en ny stadspark i norra Uppsala
I Whites vinnande förslag är utomhusbadet en central del av badupplevelsen och vår vision är en grön oas i norra Uppsala som är öppen för alla och blir en del i ett parkstråk längs Fyrisån. I en tänkt framtida utveckling kommer det öppna parklandskapet att kompletteras med träddungar som rymmer aktivitetsytor som utegym, lekplats, nya utomhuspooler och uteserveringar. Det finns också goda möjligheter att åter skapa en badplats i Fyrisån. Under stora delar av året kan staketet runt parken plockas ner och alla aktivitetsytor blir tillgängliga för alla Uppsalabor.

Kontaktperson

Jacob Melin

Jacob Melin

Arkitekt

Uppsala

+46 18 18 38 28

Dela gärna!