White vinner tävlingen om ny profilbyggnad i Valsta

Med en inbjudande och uttrycksfull byggnad och ett stort fokus på delaktighet och trygghet vann vi både juryns och Sigtunabornas gillande i tävlingen om ett nytt kultur- och aktivitetscenter i stadsdelen Valsta.

Uppgiften var att rita en profilbyggnad med högkvalitativ arkitektur som ska välkomna alla till ett tryggt och hållbart Valsta. Kultur- och aktivitetscentret ska innehålla bland annat bibliotek, café, scen och plats för möten och aktiviteter. Platsen ligger precis intill Valsta centrum, på en yta där det idag finns en naturlig bergknalle, en stor parkering och ett stort öppet torg.

Vi är glada och stolta över att Sigtuna kommun har valt att gå vidare med vårt förslag. Vi vill skapa en byggnad som är varm, inbjudande och lekfull, och som i samspel med torget välkomnar alla till ett inspirerande sammanhang fyllt av möten, kulturverksamhet och aktiviteter.
Nina Wittlöv Löfving, ansvarig arkitekt på White

I vårt förslag tar vi ett helhetsgrepp om platsen. Vi bevarar naturen och skapar ett överblickbart torg genom att placera byggnaden i ett strategiskt läge vid gångstråket mot Valsta köpcentrum.

Byggnaden har en uttrycksfull gestaltning med sin faluröda träfasad, mjuka former och stora glaspartier. Vi ser gärna att byggnaden också får en stomme i trä, vilket ger de bästa förutsättningarna för att minimera dess klimatpåverkan. I förslaget ingår också växthus och planteringar på taket och en vinterträdgård i huset så att odling och matkultur kan få en framträdande roll i huset vid sidan av de traditionella kulturverksamheterna.

Vinnaren har utsetts av en jury men alla förslag har varit utställda för att ge allmänheten en chans att rösta på sin favorit. Whites förslag fick klart flest röster och vann även den professionella juryns utvärdering. Nu inleds kommunens arbete med att ta fram en detaljplan. Går allt enligt beräkningarna, kan uppförandet av kultur- och aktivitetscentret påbörjas i slutet av 2024 och stå klart i början av 2026.

Kontaktperson

Nina Wittlöv Löfving

Nina Wittlöv Löfving

Arkitekt, Utvecklingsansvarig

Uppsala

+46 18 18 38 03

Dela gärna!