Halden får ny skola och idrottshall i massivträ

Tillsammans med Dronninga Landskap och ÅF har White fått förtroendet att arbeta vidare med att projektera en ny skola och idrottsanläggning i Halden, Norge. Skolan byggs i massivträ och projektmålet är att uppnå BREEAM-klassificeringen Nor Very Good.

Vi är hedrade och tacksamma för uppgiften att skapa ett levande centrum och viktig mötesplats i denna delen av Halden. En plats som i längden ska främja ungdomars syn på lärande, hälsa och utveckling
Karin Björning-Engström, ansvarig arkitekt på White

Utgångspunkten i projektet har varit att skapa ett tydligt och effektivt samspel mellan byggnader och rum, mellan ute- och innemiljöer. Genom att anpassa formen och byggnadshöjder till platsen främjas detta samspel. Vidare förstärker lösningsförslaget kontakten med den kringliggande staden.

 

I byggnaden har vi medvetet arbetat med skapa förutsättningar för nya pedagogiska och alternativa arbetssätt och informella möten.

Detta blir en arena med många ställen där ungdomar och övriga Haldenbor kan mötas över åldersgränser; i idrottshallen, kafeét och utomhus i aktivitetsparken
Karin Björning-Engström, ansvarig arkitekt

Byggnadens gestaltning och material har sin utgångspunkt i regionala traditioner, sten- och träindustri.

 

Från skolan har man fin utsikt mot stadens välkända landmärke, Fredrikstens fästning. Miljömålen är högt ställda. Valet av trä i konstruktionen ger stor flexibilitet, reducerar energiförbrukningen och ger ett gott inomhusklimat. Andra viktiga parametrar är goda dagsljusförhållanden, hållbara material och en inkluderande gestaltning.

 

Projektet beräknas vara klart 2021.

Kontakt

Karin Björning-Engström

Karin Björning-Engström

Arkitekt

Göteborg

+46 31 60 86 46

Dela gärna!