White vinner parallellt uppdrag om ny skola och idrottshall i Halden, Norge

18 December, 2018

Tillsammans med Dronninga Landskap och ÅF har White fått förtroendet att arbeta vidare med det viktiga projektet att i kärnan av Halden, Norge projektera en ny skola och idrottsanläggning i Os i centrala Halden. Skolan byggs i massivträ och projektmålet är att uppnå BREEAM-klassificeringen Nor Very Good.

quote
Vi är hedrade och tacksamma för uppgiften att skapa ett levande centrum och viktig mötesplats i denna delen av Halden. En plats som i längden ska främja ungdomars syn på lärande, hälsa och utveckling
Karin Björning-Engström, ansvarig arkitekt på White

Utgångspunkten i projektet har varit att skapa ett tydligt och effektivt samspel mellan byggnader och rum, mellan ute- och innemiljöer. Tomten är liten i förhållande till programmet. Genom att anpassa form, transparens och byggnadshöjder till platsen har kvalitativa utemiljöer maximerats och kontakt ute-inne främjats. Whites lösningsförslag förstärker kontakten med centrum genom tydliga och nära samband med den kringliggande staden.

 

I byggnaden har vi medvetet arbetat med att vid sidan av traditionella funktioner skapa förutsättningar för nya pedagogiska och alternativa arbetssätt och informella möten.

 

quote
Detta blir en arena med många ställen där ungdomar och övriga Haldenbor kan mötas över åldersgränser; i idrottshallen, kafeét och utomhus i aktivitetsparken
säger Karin Björning-Engström, ansvarig arkitekt

Byggnadens gestaltning och materialitet har sin utgångspunkt i regionala traditioner, sten- och träindustri.

 

Från skolan har man fin utsikt mot stadens välkända landmärke, Fredrikstens fästning. Miljömålen är högt ställda. Valet av trä i konstruktionen ger stor flexibilitet, reducerar energiförbrukningen och ger ett gott inomhusklimat. Andra viktiga parametrar som förslaget prioriterar är goda dagsljusförhållanden, hållbara materialval och en inkluderande gestaltning som bjuder in och välkomnar elever, personal och besökare.

 

Projektet beräknas vara klart 2021.

Kontakt

 • Karin Björning-Engström

  Karin Björning-Engström

  Arkitekt

  Göteborg

  karin.bjorning-engstrom@white.se

  +46 31 60 86 46

 • English
  Svenska