White vinner på Årstafältet och knyter ihop en växande stadsdel

Tillsammans med Midroc skapar vi Pentagonen i Kvarteret G i den nya stadsdelen Årstafältet. På platsen finns goda förutsättningar för att bygga med stadskvaliteter; bra kommunikationer runt hörnet, en harmoni mellan arbetsplatser och hem samt nära till parker och natur.

Kvarteret G blir ett nav som håller ihop området och skapar en helhet när Årstafältet växer fram. Kvarteret består av Kilen och Pentagonen. Pentagonen, som ritas av White, är ett storgårdskvarter med ca 350 lägenheter, en förskola med fem avdelningar, trygghetsboende och ett levande bottenplan med över 1 200 kvadratmeter kommersiella lokaler. Den totala ytan är cirka 40 000 kvm.

 

Bebyggelsen ska spegla områdets miljö- och hållbarhetsperspektiv. Därför föreslår vi bland annat att huvuddelen av bebyggelsen i kvarteret ska vara i massivträ.

Med stadens vision om ett Stockholm som håller samman blir det extra viktigt att både skapa en fin boendemiljö och lika mycket ta hand om gaturum och gårdar - det intilliggande livet emellan
Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt på White

Den stora innergården är inte underbyggd och ger förutsättningar för grönska. Här finns en generös böljande gräsmatta och gott om träd. Det finns även en liten närl­ek, uteplatser, ett växthus och cykelparkering.

 

Ett högre hus markerar ett av Pentagonens hörn och bildar en fond till den planerade parken i söder. Här placeras också förskolan i två plan med koppling både mot parken och innergården.

 

Mellan kvarteren Kilen och Pentagonen sträcker sig Tysta gatan, där mindre butiker samsas med kaféer. Här går livet lite långsammare när människor möts i vardagen.

Dela gärna!