White vann uppdraget att utveckla bostadshus i trä i Södra Källtorp

I vårt vinnande förslag i tävlingen om utvecklingen av Södra Källtorp i Västerås gestaltar vi 75 lokalproducerade bostäder som sätter hållbarheten i första rummet. Bågformade tak, stora ljusinsläpp och genomgående träkänsla ger husen en modern identitet som samspelar med områdets höga naturvärden.

Södra Källtorp är ett område utanför Västerås stadskärna som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Under flera år har det pågått marknavisningstävlingar, varav en där vi deltog i första etappen och vann en del i tävlingen. Uppdragsgivare är Carpenter, en lokal aktör i Västerås som både utvecklar projekt och har en egen husfabrik som gör verklighet av ritningarna. Efter att ha deltagit i andra etappen i tävlingen har vi återigen fått förtroendet att arbeta tillsammans med Carpenter i områdets södra del.

Det vinnande förslaget består av 75 hyresrätter som kännetecknas av modern design och genomgående naturmaterial. I hela bostadsbeståndet blir träkänslan påtaglig. Stommar och synliga detaljer invändigt utgörs av massivt trä, och fasaderna kläs med stående träpanel med inslag av puts. De välvda bågformade taken och voluminösa ljusinsläppen sätter tonen för husens karaktär. Takformen skapar en rymd såväl interiört som exteriört, och huskropparnas varierade volym ger området en alldeles speciell karaktär.

Vi såg att området kunde lyfta av byggnader som bryter av mot den befintliga arkitekturen. Därför förde vi in idén om mjukare element som ger en dynamik till stadsdelen och står emot det mer skarpkantade. Vi tror att Södra Källtorp blir ett område med en unik identitet och modern hemkänsla nära naturen.
Olov Gynt, ansvarig arkitekt

Bostäderna har integrerade solceller, odlingsmöjligheter och sociala umgängesytor skapar goda förutsättningar för hållbara levnadsvillkor – ekologiska såväl som ekonomiska och sociala.

Hållbarhet i tre dimensioner
Bostäderna kommer att vara lokalt producerade från ax till limpa – med virke som hanteras på ett lokalt sågverk kommer husen att byggas med trästomme i husfabriken på Tunbytorp i Västerås. De transporteras sedan en kort sträcka till Södra Källtorp, vilket medför låga koldioxidutsläpp. Husen kommer även vara koldioxidneutrala med låg energiförbrukning och generera sin egen energi med hjälp av solceller.

Bostäderna i Södra Källtorp är även utformade för att skapa socialt hållbara levnadsvillkor. Det tar sig uttryck i att samverkan uppmuntras genom områdets alla gemensamma träffpunkter. Generösa naturområden, samlingsplatser och lekparker skapar utrymme för såväl fysisk aktivitet som spontana möten. Varje bostad är utrustad med egen balkong eller uteplats, och i förslaget planeras för en gemensam takterrass.

För att skapa en lugn och trygg gatumiljö har parkeringsplatser, laddningsstolpar och lägenhetsförråd placerats avskilt från bostäderna i förslaget. Tanken är att gaturummet ska vara på fotgängarnas villkor, så att barn kan leka och cykla i en bilfri miljö. I en tänkt framtida utveckling kommer det även finns rum för egna odlingslotter som ramar in husen och levandegör miljön.

Bostäderna utgörs av yteffektiva flerbostadshus i ett och två plan med genomtänkta planlösningar. Lägenhetsytorna varierar mellan 35 och 90 kvadratmeter, där vissa är etagelägenheter med invändig trappa. Södra Källtorp väntas attrahera såväl äldre, som ensamstående i karriären och barnfamiljer med önskemål om att bo modernt och funktionellt.

När vi påbörjade arbetet med etapp två var vår ambition att Södra Källtorp skulle bli ett område andra kommuner inspireras av och tar upp som referensprojekt – att man kan bygga snygga och hållbara hyresrätter utan att de blir för dyra. White har varit båda lyhörda och kreativa inför direktiven och vi har delat samma vision genom hela projektet. Det har landat i ett fint resultat och vi är väldigt nöjda.
Elma Åhlin Bilalovic, vd på Carpenter

Den övergripande planen för den nya stadsdelen är under utveckling och inrymmer både äldreboende, förskola, idrottshall och konstgräsplan. Det första spadtaget för bostäderna i Södra Källtorp planeras tas efter sommaren 2022.

Kontaktperson

Olov Gynt

Olov Gynt

Arkitekt, Kontorsledning

Västerås

+46 21 440 45 01

Dela gärna!