White utvecklar gymnasium på universitetsområde

På regementsområdet som idag är universitetscampus i Uppsala får Lundellska skolan nya lokaler i anrik miljö. Tillsammans med Hemsö utvecklar vi fastigheten som ska bli gymnasieskola för cirka 1 400 elever.

Lundellska skolan är en av Uppsalas äldsta gymnasieskolor och grundades redan 1892. Trots sin långa historia har den huserat i flera olika lokaler på många olika ställen i staden. Nu ska skolan äntligen få ett hem i nya moderna och ändamålsenliga lokaler i en kulturhistorisk omgivning.

Det är en spännande uppgift att skapa en attraktiv gymnasieskola i den här kulturhistoriska miljön. Fastigheten passar väldigt bra för skolverksamhet med både byggnader med stora arkitektoniska kvaliteter och en fantastisk park utanför dörren. Tillsammans ska vi se till att Lundellska skolan får ett hem de kan vara stolta över.
Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt, White

Fastigheten Kronåsen 1:15 utgör merparten av ITC-området vid Campus Polacksbacken. Den består av 68 700 kvadratmeter mark med ett tjugotal byggnader på sammanlagt 36 600 kvadratmeter. I dag hyrs området till stora delar av Uppsala universitet som under 2021 kommer att börja flytta verksamheten till nya lokaler.

 

Den nuvarande bebyggelsen uppfördes i början av 1900-talet och är kulturminnesmärkt. Det som i slutet av 1800-talet var ett område i utkanten av staden för militären är idag ett expansivt område i södra Uppsala med närhet till både natur, universitetet och nya stadsdelar.

 

Arbetet med att anpassa byggnaderna och landskapet för den nya kommunala gymnasieskolan sker i två etapper, den första etappen för 800 elever blir klar sommaren 2023 och etapp två för ytterligare 600 elever blir klar sommaren 2024.

Kontakt

Niklas Singstedt

Niklas Singstedt

Arkitekt, Kvalitetsledare

Stockholm

+46 8 402 26 08

Dela gärna!