White utvecklar bostadsområde i Östra Ringstorp

White Arkitekter har tillsammans med Asplunds Fastigheter AB och förslaget Lövsala fått tilldelning i en markanvisningstävling i stadsdelen Östra Ringstorp i Örebro som ska utvecklas med tillgängliga, klimatneutrala bostäder i samklang med sin samtid och den omgivande naturen.

Östra Ringstorp har naturvärden som kräver varsamhet och noggrannhet i utformningen av bostäder och omkringliggande byggnader. Ambitionen är att Lövsala ska utvecklas till ett harmoniskt och modernt bostadsområde som möter Örebro kommuns vision om att skapa ett högkvalitativt boende på platsen både för människan och naturen.

Lövsala har omsorgsfullt gestaltade byggnader med respekt för landskapet. En struktur som skapar tillåtande, robusta mellanrum, med minimal påverkan på naturen. De klimatneutrala husen med stomme i trä ska erbjuda ekonomiskt tillgängliga bostäder som underlättar en hållbar livsstil.
Marcus Lindberg, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

– För att ta fullt ansvar för byggnationen har en klimatbudget tagits fram redan i tävlingsskedet. Klimatneutralitet uppnås genom att balansera utsläppsskulden från byggnationen med solceller på tak. I arbetet framåt åtar teamet sig att detaljera klimatbudgeten för att hålla målsättningen om klimatneutralitet, säger Elin Sandström hållbarhetsspecialist.

Med arkitekt- och byggteamets starka lokala förankring och gedigna kunskap  är målet att bidraget kommer stå sig över mycket lång tid framöver. Framsynt kommer förslaget driva omställningen i hållbarhetsfrågor, inte minst inom klimat, biologisk mångfald och social hållbarhet, samtidigt som förslaget möter den lokala marknadens höga önskemål om det attraktiva boendet.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Marcus Lindberg

Marcus Lindberg

Arkitekt

Örebro

+46 19 670 22 11

Dela gärna!