White utformar ett av de viktigaste stadsutvecklingsprojekten i Västerås historia

I det tidigare industriområdet mellan city och Mälaren pågår ett projekt som kommer att påverka hela staden. Framtidens Västerås får en utvidgad stadskärna med en ny karaktärsfull och välkomnande stadsdel, ett nytt resecentrum och förnyad kontakt med Mälaren.

Västerås växer i snabb takt och staden behöver ta vara på mark för nya bostäder, företag och utbyggd service på ett effektivt sätt. I Mälarportsområdet rör sig många människor redan idag, eftersom stadsdelarna runt omkring är utbyggda och folk behöver ta sig däremellan. Samtidigt finns det flera döda ytor inom det knappt 100 hektar stora området, exempelvis industritomter som inte längre används och i vissa fall är farliga. Genom stadsutvecklingsprojektet förvandlas området till en levande och inbjudande stadsdel som är öppen och välkomnade för alla. Projektet präglas av hållbarhet, nytänkande och innovation.

 

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Mälarporten har pågått i drygt ett år. Under året har olika kompetenser inom staden jobbat med vilka förutsättningar området har idag och vilka som kommer att behövas i framtiden. Arbetet med planprogrammet genomförs med en bred projektorganisation från Västerås stad och dess bolag, tillsammans med ansvariga beslutsfattare och i dialog med fastighetsägare och intresserade västeråsare. White Arkitekter har nu upphandlats för att utforma Mälarportens stads- och bebyggelsestruktur i tätt samarbete Evidens, Tyréns och Trafikutredningsbyrån.

 

Nu fortsätter arbetet med att göra Mälarporten till ett lysande exempel på hur en ny innovativ och hållbar stadsdel kan knyta samman en hel stad. Vi har höga ambitioner i projektet som vi ska förverkliga tillsammans.
Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare för projekt Mälarporten

Möte mellan gammalt och nytt

Mälarportsområdet är viktigt för hela Västerås utveckling. Här finns möjligheter att skapa en ny stadsdel med bostäder, företag, cykel- och promenadstråk, restauranger och service. Området gestaltas med känslan av såväl storstad som hemstad. Det är urbant och mångsidigt och innehåller tät och blandad bebyggelse, med kontraster mellan nytt och gammalt.

 

 

Det här är ett projekt som berör alla västeråsare, då stadskärnan ska växa mot Mälaren. Det blir man ödmjuk inför, samtidigt som det känns väldigt spännande. Det är ett bra exempel på hur man kan förhålla sig till en befintlig miljö, vi vill ta med oss det bästa från Västerås industriarv in i framtiden och skapa en karaktärsfull stadsdel.
Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

Kärngruppen från White består av arkitekter och landskapsarkitekter och en av utmaningarna blir att skapa en livgivande och grön infrastruktur i ett före detta industriområde. Frågor som måste hanteras gäller dag- och stormvatten, biologisk mångfald och värme- och klimatfrågor.

 

Inom Mälarporten planeras för cirka 7 000 bostäder och i dagsläget beräknas hela området vara klart runt 2045–2050.

Läs mer

Mer om projektet: www.vasteras.se/malarporten

Kontakt Västerås stad: Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare för projekt Mälarporten, [email protected], 021 – 39 74 01

Kontakt

Krister Lindstedt

Krister Lindstedt

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 99

Dela gärna!