White tilldelas diplom av SJ

Vi är glada att kunna berätta att vi för andra gången tilldelas SJs diplom för hållbart företagsresande, för att vi målmedvetet drivit ett konsekvent arbete för att skapa långsiktiga beteendeförändringar för våra företagsresor. Årets diplom delades ut på SJs årsstämma igår och på plats för att ta emot diplomet fanns vår hållbarhetschef Anna Graaf och Camilla Lystrand som är projektledare för White Research Lab.

Det är andra gången som vi tar emot diplomet, senast var 2016. Redan då stod tågresor för över 90 procent av våra resor inom Sverige och sedan dess har vi drivit på arbetet ännu mer genom att ställa om de internationella resorna. Tidigare stod flygresor för företagets största koldioxidutsläpp, men numera genomförs tjänsteresor i allt högre grad med tåg och studieresor med enbart tåg eller buss. Detta har medfört att vi har minskat klimatavtrycket för resandet med 79 procent sedan 2018.

Även om vi har störst möjlighet att minska klimatpåverkan genom våra uppdrag är det viktigt att vi lever som vi lär, därför väljer vi alltid tåg i första hand. Målet är att tågresor inom Sverige ska utgöra minst 90 procent och inom Europa minst 50 procent av våra företagsresor. Förutom att sänka vårt egna klimatavtryck hoppas vi även kunna inspirera andra företag till ett mer hållbart resande och visa att det går att driva förändring.
Anna Graaf, hållbarhetschef på White

– Vi har många engagerade medarbetare som hjälper oss att lyckas i vårt arbete och som vill bidra till en hållbar utveckling. Genom vårt målinriktade arbete vill vi uppmuntra till ett förändrat beteende där vi snarare pratar om tågromantik än flygskam, säger Camilla Lystrand, projektledare White Research Lab och ansvarig för våra studieresor.

Vi vill också gratulera våra arkitektkollegor på Edge som också tilldelades diplomet av SJ.

Kontaktperson

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!