White ska föra Stenåldern in i framtiden

Med ett spjutspetsboende för miljömedvetna har White Arkitekter i Västerås tillsammans med Carpenter vunnit markanvisningstävlingen som ska ta kvarteret Stenåldern in i framtiden.

Projektet genomsyras av både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och smarta lösningar som gör det lättare att leva ett hållbart liv.

 

Projektet består av 22 lägenheter fördelade på två huskroppar i trä som samlas kring en gemensam gård med lekplats och ytor för samvaro, rekreation och odling. På så sätt erbjuder kvarteret trygghet och gemenskap till de boende. Gården får en varierande växtlighet som stärker den biologiska mångfalden och lägenheterna på bottenplan har tillgång till egna växthus.

Genom att ta in hållbarhetsaspekterna i ett tidigt skede och ett bra samarbete med beställaren har vi lyckats skapa ett förslag som både är skonsamt mot miljön, stärker den sociala samvaron och är ekonomiskt mer fördelaktigt än andra alternativ.
Olov Gynt, ansvarig arkitekt på White i Västerås.

I förslaget finns alla möjligheter att nå den högre passivhusstandarden Passivhus Plus, som förutom extremt låg energiförbrukning även innebär att huset måste producera ungefär lika mycket energi som det förbrukar. Det är möjligt genom en genomtänkt gestaltning där möjligheten till solceller och dagsljus maximeras samtidigt som överdriven solinstrålning undviks.

Kontaktperson

Olov Gynt

Olov Gynt

Arkitekt, Kontorsledning

Västerås

+46 21 440 45 01

Dela gärna!