White prisas i tävling om nya satellitförskolor i Etiopien

Whites tävlingsförslag Walk of Learning tilldelas utmärkelsen ”Special Honorable Mention” i Archstormings tävling om att rita två nya satellitförskolor i Etiopien. Förskolorna är en utveckling av en befintlig förskola i Gaba Kemisa, drygt 20 mil nordost om Addis Abeba, som har haft stor positiv inverkan på hela samhället.

Genom tävlingen vill den spanska ideella organisationen Abay bygga två nya förskolor i byarna Hiddi och Dillu, som ett komplement till de grundskolor som redan finns. Abay grundades 2009 och arbetar med att bekämpa fattigdom och främja lika möjligheter genom projekt inom utbildning, hälsa och gemenskap i distriktet Walmara i Etiopien.

 

Den befintliga förskolan i Gaba Kemisa byggdes för över tio år sedan och har varit särskilt viktig för att barnen i området senare ska gå i skolan. Men förskolan är eftertraktad, även bland dem som inte bor nära, vilket innebär att många måste gå flera kilometer varje dag för att komma till dit. Det i sin tur medför en risk att barnen hoppar av förskolan.

 

I Etiopien är talen för barnadödlighet innan fem års ålder hög, särskilt på landsbygden. Här har man sett att förskolan minskar risken för barn att dö i förtid. Förskolan ger också effekt på hela familjer, då äldre syskon ofta tvingas sluta skolan när de får småsyskon och de måste ta hand om dem istället. Förskolorna är därför inte bara viktiga för förskolebarnen själva, de säkerställer även syskonens skolgång.

Det här är ett mindre projekt som har stor inverkan på ett helt samhälle, en liten insats för något väldigt mycket större. Det var en lärorik process där vi fick lokal hjälp att förstå hur vardagen ser ut för ett förskolebarn i Etiopien. Det är ett helt annat tänk att sätta sig in i. Det känns kul att vi lyckades med det, att vi är relevanta i den här delen av världen också.
Viktoria Walldin, socialantropolog, White Arkitekter

Tävlingen efterlyste flexibla modulförskolor som kan anpassas efter platsernas olika förutsättningar. Nu är tävlingen avgjord och Whites förslag Walk of Learning tilldelas utmärkelsen ”Special Honorable Mention” och 500 euro, motsvarande drygt 5 000 kronor. Prissumman kommer att skänkas till välgörenhet i samma anda som tävlingen.

 

Visar vägen mot en lovande framtid

Namnet Walk of Learning syftar på den centrala arkad som finns i förslaget och som sträcker sig igenom förskolans område. Arkaden fungerar som ett utdraget torg som binder samman förskolans funktioner som klassrum, matsal/kök, gård och toaletter. Här kan även framtida tillägg göras om förskolan utvecklas och växer över tid.

Vi ville med ett enkelt grepp skapa en mångfald av platser, små och stora sammanhang, placerade nära varandra. Arkaden möjliggör denna variation och koppling genom att ligga i kanten mellan byggnad och landskap. Här kan lärarna anpassa aktiviteter och sammanhang efter varje barns förutsättningar.
Johanna Hallgren, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Klassrummet kan användas för stora sammankomster eller små grupper med hjälp av skiljeväggar och fönsternischer skapar avskilda platser. Utanför klassrummet finns två små utrymmen på vardera sida av entrén, täckta av arkadtaket. Dessa rum kan användas för sagostund och skapande i mindre grupp. Gården, som delvis är övertäckt, är förskolans och byns mötesplats. Med omgivande trappsteg och ett stort träd bildar gården en amfiteater.

 

Cirkulär arkitektur och självförsörjning

När resurserna är knappa är det än viktigare med cirkulär arkitektur och självförsörjning. För att undvika vattenbrist under torrperioden fungerar arkaden som en akvedukt som samlar in regnvatten till tvätt, bevattning, städning och för verksamhetens aktiviteter. Äventyrslunden är utformad med vallar för att växterna ska kunna ta tillvara regnvattnet. Toaletterna bidrar till att ge jorden näring och förse köket med biogas till matlagning. Träd och växter ger skugga, samtidigt som de bidrar med byggmaterial och mat. Konstruktionsmaterialen som används är de som finns tillgängliga och som har lågt koldioxidavtryck.

Tävlingsförslaget förespråkar nyttjandet av de lokala resurserna och att utgå från kunskap som finns hos lokalbefolkningen. Etiopien har en avskogningsproblematik och vi ville på ett enkelt sätt skapa en oas på de här skolgårdarna, som också inspirerar och ger kunskap om att leva hållbart.
Johanna Hallgren, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Walk of Learning vill att de nya förskolorna ska beröra hela samhället. Arkaden bildar en publik plats som bjuder in människor att träffas och utbyta allt från plantor till idéer och kunskap. Här är barnen pionjärer för en hållbar livsstil och förhoppningen är att tankarna kring hållbarhet ger ringar på vattnet.

 

– Att vårt fokus på barn-och landskapsperspektivet i detta projekt har uppmärksammats känns jätteroligt. Skolan är grunden för ett framgångsrikt liv och land, säger Johanna Hallgren.

 

Team

  • Johanna Hallgren, ansvarig arkitekt
  • Viktoria Walldin, socialantropolog
  • Nora Lindberg, arkitektpraktikant
  • Julia Vilkénas, landskapsarkitekt

Kontakt

Johanna Hallgren

Johanna Hallgren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 587 121 02

Dela gärna!