Hallå där…

… Linda Vodopija Stark, kommunikations- och utvecklingsstrateg på White i Malmö. Under våra event under The Festival på torsdag och fredag är huvudfrågan; “Hur skiftar vi fokus på bostäder – från handelsvara till en social rättighet? På vilket sätt är denna frågeställning relevant för oss?

– I våras knockades vi av Fredrik Gerttens nya dokumentärfilm PUSH, vars huvudsakliga budskap handlar om behovet att återta synen på bostaden som den sociala rättighet den är, och upphöra betrakta bostäder som en handelsvara.

 

Idag värderas handeln med fastigheter tre gånger högre än världens samlade BNP. Det får enorma konsekvenser; för den enskilde, och för våra städer.

 

Vi började ställa oss frågor kring den här utvecklingen: Vilket ansvar har vi som arkitekter? Hur arbetar vår bransch för att skapa mer jämlika och rättvisa städer och boendemiljöer? Vilka utmaningar och hinder stöter vi på som försvårar vårt uppdrag? Vad behöver vi för att nå längre och bidra till perspektivskiftet avseende synen på bostäder?

 

– Därför bjuder vi in till både förvisning av PUSH, men också till vår workshop The Malmö School – Housing and Urban Basics som vi gör tillsammans med Movium. Vi vill delta och ta ansvar i det här perspektivskiftet – men vår bransch och vårt arbetssätt är en del av problemet, det är vi smärtsamt medvetna om, berättar Linda.

- Vi vågar dock påstå att fler aktörer känner som oss. Därför har vi bjudit in andra aktörer som också deltar i samhällsbygget, allt från politiker och tjänstemän till fastighetsförvaltare, allmännyttan och representanter från ideell sektor.
Linda Vodopija Stark, kommunikations- och utvecklingsstrateg på White i Malmö

– Workshopen ger inga svar utan har i syfte att samla deltagarna och erkänna att det krävs radikala förändringar för att få till stånd det perspektivskifte filmen förespråkar.

 

– Men också, och inte minst; workshopen ska leda till inspiration av varandra och skapa möjligheter till nya nätverk och större förståelse inför varandras roller och förutsättningar. Vi har redan planer med Malmö Universitet om ett samarbete på samma tema under nästa år. Vi löser inga av dessa komplexa samhällsproblem själva.

Dela gärna!