White Oslo vinner ramavtal med Nasjonale Turistveger

Bland 81 arkitekter och landskapsarkitekter har White i Oslo vunnit ramavtalet med norska Vägverket, via Nasjonale Turistveger, om att utforma framtidens turistvägar. Det rör sig främst om utsiktsplatser och rastplatser, där arkitektur och design förs in i ett samspel med naturen. Avtalet omfattar nya turistvägprojekt som planeras under perioden 2023 – 2029.

Norge är välkänt för sina hisnande naturlandskap med djupa fjordar, branta kanjoner, glaciärer, nationalparker, norrsken och midnattssol. Landet har således en lång tradition av att anpassa byggnader till utmanande terräng. Denna tradition har tagits tillvara på i uppgraderingen av landets natursköna vägar.

Att vara ett av fyra landskapskontor som får möjlighet att jobba med nya rastplatser kopplade till nationella turistvägar är enormt spännande för oss. Rastplatserna uppmärksammas långt utanför Norges gränser och bidrar till att stärka näringen på landsbygden.
Sofie G Bentzen, partner och vd för Whites Oslokontor

Och det är oftast de små rasterna på resan man minns.Detta är stort för oss, också med tanke på att projektet har ambitionen att bidra till att utveckla arkitektämnena i Norge. Vägverkets initiativ är imponerande, säger Sofie G Bentzen.

Foto: Magne Flemsaeter, Statens vegvesen

Från den nordligaste delen av landet till den sydvästra har norsk arkitektur och design fått ta plats i naturlandskapet längs 18 särskilt vackra vägsträckor. Tanken är att detta ska förstärka naturupplevelsen och samtidigt vara en egen attraktion. I samband med att framtida turistvägprojekt ska utformas över hela landet utlyste norska Vägverket via Nasjonale Turistveger en upphandling för att hitta nya arkitekter och landskapsarkitekter för framtida turistvägprojekt. Det står nu klart att White Arkitekter i Oslo är ett av fyra kontor som vunnit ramavtal inom landskapsarkitektur.

Det här är fantastiskt kul. De nationella turistvägsprojekten handlar i första hand om landskapet som natur- och kulturarv och det ska behandlas med känslig hand.
Pål Dixon Sandberg, chef för landskapsarkitekterna på White i Oslo.

Foto: Jarle Waehler, Statens vegvesen

De arkitektkontor som ingår i ramavtalet har valts ut av en jury bestående av representanter från Nasjonale turistveger, Statens arkitekturråd, NLA och NAL. Totalt var det 81 arkitekter och landskapsarkitekter som ansökte och alla bedömdes utifrån påbörjade eller genomförda projekt samt en summering av kontorets syn på gestaltning, förståelse för material och landskap samt miljöhänsyn.

Vi ser detta som en fantastisk möjlighet att kunna bidra till utvecklingen av dessa ikoniska projekt.
Kjetil Torgrimsby, stolt landskapsarkitekt på White i Oslo

Utvecklingen av Nasjonale turistveger har pågått i nästan tre decennier med totalt 175 avslutade projekt i slutet av 2022. Läs mer om Nasjonale turistveger här.

Dela gärna!