White Oslo og OsloMet Oceanlab inviterer til arrangementet Levende Urbane Hav

Mange havneområder skal transformeres de neste årene. Et viktig tema for bykvalitet er hvordan vi tilrettelegger for natur i overgang mellom land og vann. Under Oslo Urban Week inviterer vi og OsloMet Oceanlab derfor til arrangementet «Levende Urbane Hav».

FNs nye naturavtale, vedtatt i fm COP15 2022, har som mål at 30 prosent av all natur som delvis er ødelagt, skal være restaurert innen 2030. Naturen blir derfor et viktig tema i alle utviklingsprosjekter i Oslo. Den 13. september, under Oslo Urban Week inviterer vi til diskusjon om designprinsipper for utvikling av sjønære områder som en viktig del av byens utviklingsstrategi og stiller spørsmålet: Hvordan kan vi bygge med naturen, og ikke imot?

I 2012 utviklet vi prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden i Oslo. Denne gjelder frem til 2040 og er knyttet til helhetsplanen for Fjordbyen. Traséen for Havnepromenaden over Filipstad har vært en liten utfordring på grunn av havneaktivitet. I 2022 ble vi engasjert av Oslo kommune til å utarbeide en mulighetsstudie for naturrestaurering i indre Oslofjord. Denne tok utgangspunkt i at fergetrafikken på Hjortnes og Vippetangen skulle flyttes, og områdene blir modent for transformasjon. Erfaring hentet fra begge prosjekter, og enda flere i vår portefølje, er relevante for en framtidig byutvikling på naturens premisser.

Hjortnes

White Arkitekter Oslo brenner for en blågrønn byutvikling. Dette har vært en rød tråd og fokusområde gjennom flere år, og er om mulig enda viktigere i dag. Vårt arbeid som arkitekter og landskapsarkitekter stopper ikke ved vannkanten, men fortsetter til vannkanten og videre under overflaten. Vi tror Filipstad kan bli et forbildeprosjekt for Oslos fremtidige "Levende byhav" og inviterer derfor publikum til vårt arrangement.
Sofie Bentzen, Arkitekt og Daglig leder, White Arkitekter Oslo

Oceanlab – Havlaboratoriet er OsloMets senter for forskning innen havteknologi, bærekraft og miljøvern på Filipstadkaia. Gjennom å utvikle teknologi som samler data bidrar OsloMet til å utvikle kunnskap om hav, vann og vannressurser. Dette er viktig for å sikre god fremtidig ressursforvaltning i havet og for å kunne nå bærekraftsmålene. Urbane hav innebærer å se hav og vannressurser i sammenheng med urbane liv og byutvikling. Slik kan vi bli like bevisste på det som skjer i det blå som vi er i det grønne.

Vi har tro på at Filipstad kan bli et pilotprosjekt for Oslos framtidige ”Levende urbane hav”.

Les mer og påmelde deg her

Bergen bystrand

Tittel på arrangement:  Levende urbande hav

Arrangører: White arkitekter Oslo og OsloMet Oceanlab

Dato for arrangement:  13. september 2023 kl. 15.00 (dørene åpnes 14)

Sted: Oceanlab Makerspace, Filipstad

Program:
14.00 | Servering og demonstrasjon av undervannsdrone med live-kamera fra Oslofjorden med marinbiolog!

15.00 | Presentasjoner:

  • Hvorfor må byene bidra til naturavtale? Gro Sandskjær Hanssen, OsloMet
  • Nyhavna-Prosjekt i Trondheim, Frode Halvorsen, Ocean Autonomy Cluster
  • Mulighetsstudiet Naturrestaurering Hjortnes/Vippetangen Pål Dixon Sandberg, White arkitekter
  • Bergen bystrand og ny Lungegårdspark, Bergen Gina Bast Mossige, White arkitekter

15.45 | Panelsamtale

16.00 | Mingling og servering

Moderator for panelsamtale:
Liv Marit Søyseth, White Arkitekter Oslo

(klokkeslett for når dørene åpner og klokkeslett for de ulike delene av programmet)

Dela gärna!