White och Forum Bygga Skola bjuder in till samtal om framtidens lärmiljö

Att bygga en ny skola är en stor satsning och det ställs både höga krav och många frågor kring utveckling av verksamhet och byggnadens utformning. En tydlig process kring att fånga behov, ställa krav och beslutsfattning hjälper oss på vägen. Men hur kan man tänka i vägvalen av lösningar för trygghet, samnyttjande, flexibilitet och anpassningar för särskilda behov samtidigt som vi säkerställer ekonomisk genomförbarhet?

White och nätverket Forum Bygga Skola bjuder in till ett gemensamt samtal på temat ”Krockar mellan kvalitet och genomförbarhet, hur prioriterar vi i framtidens lärmiljö?”
Välkommen till en träff där vi först lyssnar till en presentation av Therese Eriksson från White Arkitekter och fastighetschef Sofia Asplund från Nora kommun kring hur de arbetade kring utvecklingen av Nya Karlsängskolan, en högstadieskola i Nora. Efter presentationen samtalar och diskuterar vi runt bordet.

Skolan är en komplex miljö med höga krav på flexibilitet och hållbarhet över tid, det är värden vi bl.a. jobbat med i nya Karlsängskolan i Nora.
Therese Eriksson, Arkitekt och processledare

När och var?

Vi ses den 8 februari 2024 klockan 12.00-14.30 i Whites lokaler på Olof Palmes torg 1 i Örebro. Vi börjar med lunch och därefter föredrag och samtal.

Anmälan
Öppet för alla intresserade och ingen deltagaravgift. Anmälan till Magnus Anclair senast den 1 februari. Ange eventuella kostallergier vid anmälan.

Kontaktperson

Therese Eriksson

Therese Eriksson

Arkitekt, Processledare, Ställföreträdande kontorschef

Örebro

+46 19 670 22 19

Dela gärna!