White och ARHIS vinner tävlingen om att gestalta Kimmel-kvarteret i Riga

Tillsammans med ARHIS arhitekti har vi utsetts till vinnare av Eastnines internationella arkitekttävling för att förvandla det tidigare bryggeriet Kimmel Riga till en ny central mötesplats. Förslaget ”Revitalizing Kimmel Quarter” föreslår en holistisk och cirkulär transformation av platsen till en levande offentlig destination som banar väg för en mer hållbar framtid.

Kvarteret kommer att vara en promenad- och cykelvänlig mötesplats med grönområden, kontor, restauranger, butiker, kultur och kaféer. I det vinnande tävlingsförslaget placeras kontoren i en nybyggd kommersiell byggnad, medan det offentliga programmet placeras i de historiska byggnaderna. Gammalt och nytt möts i en vertikal vinterträdgård i hjärtat av kvarteret och blir ett nytt vardagsrum för Riga.

Vi är väldigt glada över att utses till vinnare i den här tuffa konkurrensen. En nyckelfaktor till att vi vann är att vi integrerar hållbarhet i arkitekturen. Vårt förslag kännetecknas av en cirkulär transformation av historiska byggnader samt nybyggnation med låga koldioxidutsläpp. Det bjuder in till dialog om en mer hållbar framtid baserad på återbruk och medveten nyproduktion.
Oskar Norelius och Robert Schmitz, ansvariga arkitekter

Det vinnande förslaget granskades och valdes ut av en internationell jury bestående av 13 medlemmar från olika länder och med olika bakgrund, mestadels arkitekter, inklusive representanter för den nationella kulturarvsnämnden, Rigas byggnadsnämnd, Rigas kommunala myndighet och Rigas stadsarkitektkontor.

 

Sedan 1997 har gamla stan i Riga varit ett av UNESCO:s världsarv med sina medeltida byggnader, 1800-talets trähus och art nouveau-arkitektur som anses vara enastående i världen. Eastnine AB förvärvade den strategiskt belägna tomten i centrala Riga 2019. Fastigheten, som ursprungligen rymde bryggeriet Kimmel, utgör nästan ett helt kvarter längs huvudgatan Krisjana Valdemara – ett kvarter som nu ska omvandlas och vitaliseras.

Vi är glada över att samarbeta med Eastnine, vars affärsidé är att vara den ledande långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i bästa läge i Baltikum. Med detta designförslag kan vi visa upp hållbart byggande och fastighetsutveckling i staden och hela regionen.
Robert Schmitz och Oskar Norelius

Designkonceptet

I ”Revitalizing Kimmel Quarter” föreslås en hyllning av platsens kulturarv, där de historiska byggnaderna inte bara bevaras och restaureras utan också placeras i en ny position för att ge ännu mer värde åt de omgivande offentliga och privata utrymmena. De nya tilläggen till kvarteren förenar historia och framtid. Symbiosen framhävs av en flexibel och rationell kontorsbyggnad i trä som är respektfull mot platsens historia.

 

Kontorsbyggnaden i trä är utformad för flexibilitet. En byggnads livslängd bestäms i dag inte av konstruktionens kvalitet utan av planeringens kvalitet. Den nya byggnaden har en robust stomme som kan rymma en rad olika konfigurationer.

 

Kvarteret utvecklas med nya kommersiella platser för att vitalisera gatorna och integrera med omgivningen. Flera ingångar förbinder gatorna med den nya tillgängliga insidan av kvarteret: två sammanhängande innergårdar som aktiveras av restauranger, kaféer och kontorslokaler. Torgen erbjuder gott om utrymme för flexibel användning, såsom marknader och evenemang, och utvidgar Rigas offentliga rum.

 

En ledstjärna för hållbarhet

Kimmel-kvarteret har utvecklats inom en ram med låga koldioxidutsläpp. Återbruk av befintliga byggnader minskar kraftigt behovet av att producera nya byggmaterial och koldioxidutsläpp. Högpresterande fasader minskar värmeförlusterna och träkonstruktioner eliminerar i stort sett alla köldbryggor. Hög grad av glasning maximerar dagsljuset medan mobila solskydd minskar solvärmetillväxten och bländningen. Gröna terrasser och innergårdar är utformade för att tillhandahålla ekosystemtjänster för att bidra till minskade luftföroreningar och buller.

 

Tävlingsförslaget främjar även grön mobilitet. Kvarteret är öppet på alla sidor för att möjliggöra enkel åtkomst för fotgängare och cyklister. Inomhusparkeringar för cyklar är tillgängliga från gatan och anslutna till trappor och hissar för att uppmuntra arbetstagare att ta cykeln till jobbet.

 

Genom att utnyttja denna synliga och centrala plats för att visa upp hållbart byggande och fastighetsutveckling visar projektet vägen för en mer hållbar framtid.

Kontaktperson

Robert Schmitz

Robert Schmitz

Arkitekt, Kontorsledning

Stockholm

+46 8 402 26 52

Dela gärna!