White och AIX startar TränätverkA tillsammans med Träbyggnadskansliet

Vi startar nu TränätverkaA för att sprida träkunskapen inom arkitektkåren och för att tillsammans behålla initiativet i träbyggnadsfrågor och säkerställa god arkitektur.

Träbyggandet i Sverige beräknas dubbleras under de närmaste åtta åren vilket kräver kompetenta arkitekter och konsulter på området. Många frågeställningar när det gäller användandet av trä är gemensamma. Vi ser ett problem i att diskussion och kunskapsinsamling för de arkitektoniska frågorna nästan uteslutande sker inom respektive företag och inte når den omfattning som krävs för att flytta branschens gemensamma kompetensfront framåt tillräckligt fort. Därför startar vi nu TränätverkA.

 

Även branschseminarier och forskning på området riktar sig också till alla marknadsaktörer eller koncentrerar sig på teoretiska områden. Målet med nätverket är att komplettera dessa forum med fokus på arkitektur och gestaltning. Vi får ett bättre samhälle om vi utvecklar träbyggandet tillsammans.

Istället för att många uppfinner hjulet samtidigt är det helt enkelt bättre att vi samarbetar kring det generella och sedan se till att var och en använder sin kompetens i de unika uppgifterna. Det är mycket mer effektivt och framförallt roligare.
Karin Löfgren, träbyggnadsstrateg på AIX Arkitekter.  

I TränätverkA kan frågeställningar ventileras mellan intresserade arkitekter oberoende av företag. Som bransch tjänar vi på att dela med oss av inspiration, systemlösningar och lyckade projekt. Nätverket vänder sig till dem som jobbar med att skapa arkitektur och vill driva träbyggandet framåt.

Nätverket bygger på att vi skapar tillfällen att träffas och diskutera genom att vara värd för ett ämne man själv väljer. Det kan vara en lunch, en frukost eller ett kvällsarrangemang, inbjuden föreläsare, debatt, föredrag, workshop, visa eget eller annans projekt. Värdkontoret väljer upplägg. Första träffen sker på Träbyggnadskansliet 13 juni på temat En initierad framtidsspaning.

Kontakta oss om du vill veta mer

Karin Löfgren, AIX

Pi Ekblom, White

Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet

Dela gärna!