White nyckelaktör i Klimatarena Stockholm – ska öka takten i klimatomställningen

2030 ska Stockholms läns bygg- och anläggningssektor vara klimatneutral. Just nu kraftsamlar ett antal nyckelaktörer inom branschen tillsammans med Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län för att accelerera klimatomställningen.

Idag lanseras Klimatarena Stockholm, en plattform och samverkansyta för länets företag, organisationer, akademi och kommuner. Plattformen ska bidra till ökad kunskap, erbjuda stöd och inspiration och bilda nya samarbetsformer i omställningen till mer långsiktigt hållbara verksamheter. Klimatarenan ska vara en drivande kraft för klimatomställningen och för att kunna nå klimatmålen i tid.

Under våren har samordningsgruppen för fokusområde bygg och anläggning bildats, med målet att tillsammans med Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län öka takten för klimatomställningen av länets byggsektor. Gruppen består av nyckelaktörer inom branschen som har goda förutsättningar att driva på utvecklingen mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030.

Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter, ingår i samordningsgruppen.

Det är verkligen positivt att detta arbete kommer i gång nu. Klimatmålen 2030 är utmanande men realistiska och vi behöver arbeta smart och tillsammans för att lyckas. Här har White Arkitekter verkligen en hel del att bidra med – vi har mycket höga hållbarhetsambitioner och dessutom dokumenterad erfarenhet av att det lönar sig att arbeta klimatsmart med allt från återbruk till lokaloptimering.
Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter

– Vi behöver ställa om hela branschen från ett linjärt arbetssätt till ett cirkulärt. För att lyckas behöver vi systematiskt utgå ifrån lokala och befintliga värden och utveckla dem. Och alltid jobba aktivt med klimatberäkningar och klimatbudget som underlag för beslut.

Klimatarena Stockholm och White Arkitekter har siktet inställt mot samma mål – att uppnå klimatneutralitet redan 2030. Med det går man före den nationella färdplan som branschen tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige, där målet är att uppnå klimatneutralitet senast 2045.

Samarbetet som nu byggs upp på Klimatarena Stockholm är inspirerat av andra initiativ runtom i landet. Ett exempel är Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) där ett tydligt åtagande från bygg- och anläggningsbranschen om klimatneutralitet 2030 i det närmaste skapat en folkrörelse. Åtagandet i Malmö förutsätter att man som enskilt företag eller organisation mäter sin klimatpåverkan och vidtar åtgärder genom förändrade materialval och produktionssätt.

Ett annat exempel är Uppsala klimatprotokoll där en framgångsfaktor för att nå minskad klimatpåverkan varit öppna samtal mellan privata och offentliga beställare, leverantörer och underleverantörer.

Nästa steg blir nu att hitta formerna för ett konkret samarbete och aktörerna kommer att bjudas in till arbetsgrupper under året.

Samordningsgruppen Klimatarena Stockholm

  • Byggmaterialindustrierna
  • Familjebostäder
  • HSB Stockholm
  • Järfälla kommun
  • KTH
  • NCC
  • Stockholms stad
  • Sustainable Innovation
  • Vasakronan
  • White Arkitekter

Kontakt

Lise-Lott Larsson Kolessar

Lise-Lott Larsson Kolessar

Hållbarhetsstrateg, Hållbarhetsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 21

Dela gärna!