White med i upprop för världens bästa skolbygge

White är med i det kunskapsöverskridande och nylanserade initiativet Opinion Bygga Skola för att tillsammans med andra aktörer i branschen skapa världens bästa skolbygge. I Almedalen 2018 vill initiativet samla hela skolsverige för en diskussion kring hur vi åstadkommer just detta.

1 000 nya skolor behöver byggas i Sverige de kommande 10 åren, och många av de äldre kommer att renoveras. Whites bärande idé i arbetet med lärandemiljöer handlar om att genomtänkt arkitektur är en förutsättning för goda studieresultat och högt välmående bland både elever och personal. Skolans lokaler kan och ska dessutom spela en större roll som samlingsplats för kunskap, kultur och fritid i samhället. För att uppnå detta krävs samarbete mellan olika aktörer för att öka förståelsen för vilka möjligheter som finns.

Færder videregående skole. Ett år efter inflytt i den nya skolan hade den rapporterade elevhälsan stigit från den lägsta till den högsta i länet.

Många av skolorna som byggdes för 50 år sedan är varken i gott skick eller lämpade för hur man vill bedriva utbildning idag. Nu behövs det nya skolor och då är det viktigt att vi gör det med moderna byggnader som är optimerade för välmående, lärande, integration och trygghet.
Niklas Singstedt, arkitekt och utvecklingsansvarig för Lärandemiljöer på White

– Det finns mycket kompetens i Sverige kring att planera, bygga och driva skola. Här behöver vi samarbeta, dela och utvecklas tillsammans. Vi behöver ha fokus på skolbyggande de kommande tio åren för att klara av uppgiften och vi behöver starta nu. Jag är mycket glad att White är med i vårt initiativ kring Opinion Bygga Skola, säger Magnus Anclair, projektledare Opinion Bygga Skola.

 

Läs mer hos Opinion Bygga Skola 

Seminarium i Almedalen 2 juli 2018

Hur skapar vi 1000 bra skolor på tio år?

Donnersgatan, Hansaplatsen, tält C
Mer info i Almedalens program

 

Bakom initiativet står: C.F. Møller Architects, Sweco architects, White Arkitekter, Tengbom, Origo arkitekter, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Skanska, NCC, Wästbygg, Living Your Brand, Skolhusgruppen och Forum Bygga Skola.

Kontakt

Niklas Singstedt

Niklas Singstedt

Arkitekt, Kvalitetsledare

Stockholm

+46 8 402 26 08

Dela gärna!