White inbjudna när Malmö ansluter sig till FN-initiativet The Shift

– Att verka för att bostäder ses som en social rättighet och inte enbart en handelsvara, är en angelägen ståndpunkt som White också ställer sig bakom, säger Martin Sundberg, kontorschef på White i Malmö.

Idag, måndag arrangerar Malmö stads kommunledning en ceremoni med anledning av att staden blir den första i Norden att ansluta sig till The Shift. Leilani Farha, FN:s särskilde rapportör för rätten till bostad, är initiativtagare till den globala rörelsen och kommer att delta under dagen.

 

Syftet med The Shift är att förena politiska ledare, näringsliv, akademi, NGOs, privata och ideella aktörer och tillsammans verka för ett perspektivskifte där bostäder ses som en social rättighet istället för enbart en handelsvara och ekonomisk investering.

 

White är inbjudna att delta under dagen. Whites kontorschef i Malmö, Martin Sundberg, och Victoria Percovich Gutierrez, civilekonom och expert inom social hållbarhet, kommer att berätta om hur White arbetar för att bidra till ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.

 

– Som arkitektkontor har vi ansvar att skapa möjligheter och förutsättningar för människor att delta i hur vi formar våra städer. Vi arbetar också för att socialt och ekonomiskt hållbara värden, i mycket större utsträckning än vad det gör idag, ska prägla våra stadsutvecklings- och planprocesser.

 

­­- Därför välkomnar vi Malmös politiska lednings beslut att ingå i The Shift. Jag vågar påstå att vi är många aktörer som vill medverka och ta ansvar för detta perspektivskifte, säger Martin Sundberg.

 

På plats i Malmö stads rådhus: Fredrik Gertten, dokumentärfilmare och aktuell med filmen PUSH, Victoria Percovich, White, Katrin Stjernfelt Jammeh (S) kommunstyrelsens ordf i Malmö, Leilani Farha, FN:s särskilde rapportör för bostadsfrågor, Martin Sundberg, Whites kontorschef i Malmö.

 

För mer information:

Martin Sundberg, kontorschef White i Malmö: 040-660 93 18

Dela gärna!