White i parallellt uppdrag för att utveckla Växjös planerade akutsjukhus

Som ett av tre arkitektkontor i ett parallellt uppdrag har vi fått förtroendet att utveckla ett förslag för Växjös planerade nya akutsjukhus. Ett projekt med stor dignitet, med krav att bidra till hälsa och välbefinnande för såväl människa som samhälle.

Det planerade bygget ligger i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövård, vilket ställer höga krav på teamet. Med gedigen erfarenhet från aktuella sjukhusprojekt både i Sverige och internationellt, samlar vi nu vår spetskompetens inom vårdarkitektur i hela landet.

Målet är att skapa ett klimatsmart förslag med flexibla lösningar som tar hänsyn till platsens identitet och sjukhusets roll i staden. Förslaget ska ge byggnaden förutsättningar att kunna möta den snabba tekniska utvecklingen inom vården över lång tid framöver.

Aldrig har frågan om vårdens miljöer varit mer angelägna. Med en stor skopa lyhördhet, erfarenhet och lust går vi in i denna ovanligt spännande arkitekttävling för ett nytt akutsjukhus för kronobergarna.
Charlotte Ruben, marknadsansvarig för Vård och hälsa på White

I december utses det vinnande förslaget och i februari 2022 ska regionfullmäktige fatta det formella beslutet om det blir en investering i ett nytt sjukhus.

Kontaktperson

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 28

Dela gärna!