White i Örebro växlar upp inom processledning

Under de senaste åren har vi stärkt vår kompetens inom processledning genom att vara just processledare i ett flertal projekt. Våra projekt spänner över olika marknadsområden, men berör främst gränslandet mellan verksamhetsutveckling och lokalutveckling och stadsbyggnad. Vi har sett en ökning av uppdrag inom processledning och är stolta och glada över att kunna presentera ett starkt och dynamiskt team, där var och en besitter en bred kompetens inom området.

Vad menar vi när vi som arkitektkontor pratar om processledning och vad betyder det för dig som kund? Dagens planeringsprocesser kännetecknas ibland av komplicerade förlopp och vi ser att det finns ett behov av samlande kreativa processer som gör det möjligt för oss att tänka och skapa tillsammans. Ofta är det tvärdisciplinära kompetenser som kan stärka och bidra till ett uppdrags helhetsperspektiv som behöver samordnas. Här krävs en tydlig processledning för att ingående parter ska få en förståelse för syfte och mål med såväl sitt eget bidrag som uppdragets slutprodukt.

Våra processledare har sin grund inom arkitektur, hållbarhet och stadsbyggnad och kan som processledare kombinera dessa kompetenser till att passa det specifika projektet. Teamet leds av Elin Sandström (Hållbarhetsspecialist), Therese Eriksson (Arkitekt) och Gustav Fornwall (Planarkitekt) i teamet ingår även fler kompetenser t.ex. samhällsplanerare.

Vi lyssnar, identifierar aktörer och planerar för att leda en tydlig process. Vi använder metoder där deltagarna bidrar aktivt vilket skapar ökad förståelse och ansvarstagande för det gemensamma målet.
Elin Sandström, Hållbarhetsspecialist och processledare.

Vårt team med processledare har stor erfarenhet som lämpar sig för en bredd av uppdrag. Kombinationen av processledning och en grundkompetens inom arkitektur, plan- och hållbarhetsfrågor gör oss starka inom arkitektur- och samhällsutveckling. Bland våra kunder finns såväl kommunala som privata verksamheter och vi kan processleda uppdrag från tex lokalförsörjningsplaner, stadsdelsutvecklingsförslag, strategisk lokalplanering eller en ny kontorslösning. Vi vet att en kreativ process med ett tydligt syfte stöttar och driver projektet framåt.

Vi hanterar komplexa uppdrag som kräver förståelse från olika perspektiv. Exempelvis verksamhetsutveckling som kopplas till lokalbehov samtidigt som ekonomi och hållbarhet ska beaktas.
Therese Eriksson, arkitekt och processledare

– Här krävs en tydlig process och tydlighet i påverkansmöjligheter, förutsättningar och avgränsningar för att ta fram en slutprodukt som vägt in alla relevanta aspekter och där vi kan nå en förståelse för slutprodukten även om alla inta alltid är överens, fortsätter Therese.

 

Vill du veta mer om vår processledningskompetens? Kontakta oss!

Therese Eriksson

Therese Eriksson

Arkitekt, Processledare, Ställföreträdande kontorschef

Örebro

+46 19 670 22 19

Elin Sandström

Elin Sandström

Hållbarhetsspecialist, Processledare, Gruppchef

Örebro

+46 19 670 22 16

Dela gärna!