White ”Highly Commended” på WAF Awards med Panziprojektet i Kongo

White tilldelades andrapriset – ”Highly commended” – på WAF Awards i kategorin ”Health – Future Project” för sitt arbete med en ny mor- och barnenhet på Panzisjukhuset i Kongo.

Den nya enheten är planerad för att minska dödligheten, stödja positiva förlossningsupplevelser och förbättra arbetsförhållandena för sjukhusets personal. Sjukhuset, som är känt över hela världen för sitt arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt våld, drivs av människorättsförsvararen Dr Denis Mukwege, mottagare av Nobels fredspris 2018.

 

Med upp till 3 500 förlossningar per år är mödra- och neonatalvården en central del av verksamheten på Panzisjukhuset. På grund av de dåliga förutsättningarna och de befintliga strukturerna samt bristen på sängar kan personalen idag inte tillhandahålla den vårdnivå de strävar efter att ge.

 

Den nya byggnaden planeras utifrån en ny patientcentrerad vårdmodell, men man har även haft fokus på att förstå tomten, befintliga byggnader och teknisk infrastruktur. Enheten skapas för, och tillsammans med, den lokala verksamheten, baserad på dess arbetssätt och behov. Den är samtidigt kopplad till den senaste kunskapen inom evidensbaserad design.

Viktigast med det här priset är ju att det har varit så berikande att jobba med en verksamhet som verkligen gör skillnad i en del av världen där vi kan använda vår kunskap för att bidra till arbetet med att hjälpa kvinnor och förbättra miljöerna för barnafödande i Kongo. Vår roll är att vara ett stöd och säkra att idéerna i förstudien bibehålls och vidareutvecklas.
Cristiana Caira, ansvarig arkitekt

Idag måste mödrar ofta dela rum med andra mödrar och deras barn, vilket kan orsaka onödig psykisk stress. Därför har de nya patientavdelningarna planerats som små enheter på åtta till 16 patienter, med patientrum som endast innehåller en eller två sängar. Alla rum har plats för familjemedlemmar som ge patienten stöd under vistelsen på sjukhuset.

 

En unik aspekt av projektet är det nära samarbetet mellan Panzisjukhuset, White arkitekter, Göteborgs universitet, WSP och CVA Chalmers för att skapa optimal, forskningsbaserad vård med människan i centrum – anpassad till lokala behov.

 

 

Projektet är ett vackert bidrag som stöder några av de mest utsatta kvinnorna i världen. Whites grundläggande forskning och tvärvetenskapliga förhållningssätt resulterar i en hållbar lösning ur många aspekter: miljömässigt, socialt och kulturellt. Det visar att liv kan räddas även genom arkitektur.
Helena Sandman, jurymedlem och arkitekt på Hollmen Reuter Sandman

Kontaktperson

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Nyckelkundansvarig

Göteborg

+46 31 60 87 77

Dela gärna!