White får uppdraget att gestalta Centralsjukhuset i Karlstad

Vi är stolta och glada över uppdraget att gestalta om- och tillbyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). På uppdrag av Skanska och i samarbete med Region Värmland formger vi ett högteknologiskt sjukhus, inklusive landskap, med höga hållbarhetsambitioner för dagens och morgondagens patienter. Projektet är regionens största sjukhusinvestering någonsin.

I januari 2019 fick vi uppdraget av Region Värmland att ta fram programhandling för den omfattande omstruktureringen av CSK. Efter att Skanska upphandlades som entreprenör för byggandet av nya CSK har White och Skanska nu tecknat avtal för systemhandlings-projektering, Fas 1.

– Nya CSK är ett spännande och utmanande projekt. Intresset att få vara med på resan tillsammans med Skanska och Region Värmland har varit stort från marknaden, såväl från lokala som nationella aktörer. För arkitektuppdraget hade vi flera mycket kompetenta och intressanta anbud att utvärdera och det som slutligen avgjorde var den organisation som White offererade, säger Birger Sundström, projektchef på Skanska.

Vår gemensamma bedömning är att det vinnande bidraget kommer att tillföra projektet ett högre mervärde än övriga anbudslämnare. Skanska och White har tidigare genomfört lyckade sjukhusprojekt, där samarbetet och kunskapsutbytet mellan parterna utvecklat samarbetsmodellen partnering och vår förhoppning är att vi kan fortsätta utveckla den modellen i Nya CSK.
Birger Sundström, projektchef på Skanska

Satsningen på om- och tillbyggnationen av CSK är ett av Sveriges största vårdbyggnadsprojekt – ett sjukhus specialiserat för högteknologisk vård, effektiv akutvård och läkande vårdmiljöer, där allas behov tas i beaktan och där hållbarhet är en ledstjärna i gestaltningen. På CSK finns dessutom potential att få utveckla vissa delar av nybyggnationen med trästomme.

–White har arbetat med vårdbyggnader under många decennier, det är en av våra viktiga kärnkompetenser. Vi ser fram emot att bidra till ett starkt team. Tillsammans kan vi säkra ett sjukhus som skapar förutsättningar för god vårdkvalitet, säger Alexandra Hagen, vd för White.

– Att utforma lokaler för en samhällsbärande verksamhet såsom sjukvård innebär ett stort ansvar gentemot medborgarna och är ett av de mest meningsfulla uppdragen man kan ha som arkitekt. Vi är hedrade att återigen få förtroendet av Skanska att utforma ett av landets största vårdbyggnadsprojekt. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Skanska, Region Värmland och övriga samarbetspartners, säger Cristiana Caira, ansvarig arkitekt på White.

Vi har lång erfarenhet av att leverera stora, komplexa vårdbyggnadsprojekt både i Sverige och internationellt. Det krävs en bred kompetens för ett projekt som CSK. Projektet omfattar ett nytt akuthus, mottagningshus, teknikförsörjningscentral och parkeringshus ska byggas. Samtidigt bevaras och utvecklas det befintliga Centralsjukhuset. Med flexibla lösningar och gedigna material kan byggnaderna få en lång livslängd och klara förändringar i framtiden, såsom ny forskning och teknik liksom nya verksamheter.

När vi gestaltar vårdmiljöer gör vi det alltid med människan i centrum. Patienter, personal och anhöriga. På Centralsjukhuset i Karlstad skapar vi inte bara ett sjukhus, utan ett nav för hela Region Värmland, som medborgarna ska känna sig trygga med och stolta över.
Mathias Nilsson, uppdragsledare på White

Kontakt

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Nyckelkundansvarig

Göteborg

+46 31 60 87 77

Dela gärna!