White blir samarbetspartner för Sernekes första Örebroprojekt

White Arkitekter har fått i uppdrag att utveckla byggkoncernen Sernekes första projekt i Örebro. Tillbyggnaden av X-huset på Campus USÖ är ett projekt med höga ambitioner vad gäller både gestaltning och hållbarhet som kommer att sätta ribban för den fortsatta utvecklingen i området. Whites team består av arkitekter, landskapsarkitekter och ljusdesigner.

”Det är roligt att Serneke värderar vår kompetens så högt. Deras värderingar ligger nära våra egna – inte minst hur vi bidrar till att skapa långsiktigt hållbara samhällen.”
Oskar Widlund, kontorschef på White i Örebro.

Projektet omfattar en utbyggnad av läkarprogrammets lokaler med 6 000 kvadratmeter med bland annat hörsal och restaurang. Målet är att skapa en kreativ forsknings- och undervisningsmiljö. Genom smart gestaltning uppstår platser för såväl spontana som planerade möten mellan studenter, lärare, forskare och besökare. Området kring vattentornet förstärks med uteservering, mer grönska och vatten för att skapa en attraktiv park.

 

White i Örebro har lång erfarenhet av att utforma lärmiljöer och ritade även originalbyggnaden som nu ska byggas ut. Att läkarutbildningen växer och skattas högt av studenterna är ett bra betyg för staden, universitetet och ett kvitto på att undervisningsmiljön håller hög kvalitet. White har också gjort förstudien för utbyggnadsprojektet och följer nu med ända in i mål.

 

”Det är så vi helst jobbar – formstark arkitektur, hög kvalitet och ett långsiktigt ansvarstagande”, säger Oskar Widlund.

 

(Bild: Angelica Liljenroth)

Dela gärna!