White bidrar med expertstöd i Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt

Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt är ett nytt samverkansprojekt som syftar till att skala upp det cirkulära byggandet i Stockholms län. Med en gedigen erfarenhet och kompetens inom cirkulärt byggande har White, genom Lise-Lott Kolessar, blivit utvalda att delta som expertstöd i projektet.

För många innebär ett cirkulärt byggande en helt ny process som kräver både nya arbetssätt och samarbeten, vilket kan försvåra och fördröja den omställning som krävs för att uppnå de globala målen. Därför är det en absolut nödvändighet att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi – något som projektet Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt ämnar göra.

Trots en stor marknadspotential är det svårt att få till cirkulärt byggande i industriell skala. Därmed fokuserar projektet på frågan om hur vi går från pilotprojekt till storskalighet och branschstandard. En annan utmaning som projektet fördjupar sig i är vad som behövs i den tidiga fysiska planeringen för att möjliggöra ett cirkulärt byggande.

– Det händer att ledningen i företag och kommun har satt höga hållbarhetsmål, men ute i projekten råder ”business as usual”, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White.

Vi kommer här att bidra till att projekt och ledningens hållbarhetsmål möts – att projekten verkligen får de mandat, den kunskap och det engagemang som krävs för att bygga cirkulärt.
Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White

Projektet ska stödja företag och kommuner i Stockholms län att identifiera, utveckla och skala upp cirkulära byggprojekt. White har stor erfarenhet av att driva samverkansinsatser för ett klimatneutralt och cirkulärt byggande och inte minst genom de egna projekten.

– Vi ser väldigt mycket fram emot att bidra med praktiskt kunskapsstöd i detta projekt och att bidra till att cirkulära strategier implementeras i organisationerna, säger Lise-Lott Larsson Kolessar.

Om Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt

Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Stockholms anslag för hållbar utveckling och deltagande projektpartners. Projektperioden löper från 2024 till 2026.Region Stockholm är projektägare och medverkande projektpartners är: Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, Arlandastad Group, Castellum, Fabege, IVL Svenska Miljöinstitutet, Järfälla kommun, Nrep, PEAB, Skanska, Sollentuna kommun, Stockholms stad, Sustainable Innovation och White Arkitekter.

Här kan du läsa mer.

Kontaktperson

Lise-Lott Larsson Kolessar

Lise-Lott Larsson Kolessar

Hållbarhetsstrateg, Hållbarhetsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 21

Dela gärna!