White Arkitekter ny medlem i Hagainitiativet

Vi är glada att meddela att vi nu ansluter oss till företagsnätverket Hagainitiativet. Genom medlemskapet kommer vi gemensamt med andra medlemmar från ett flertal branscher arbeta för att minska näringslivets klimatpåverkan.

Sedan 2010 arbetar Hagainitiativet med visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Nätverket består av företag som har ett starkt engagemang för att minska sin egen klimatpåverkan. Medlemmarna arbetar för att både påverka och inspirera övriga näringslivet i klimatfrågan samtidigt som nätverket samarbetar med politiken, forskningen och civilsamhället.

Hållbarhet är en självklar del av vår vision och vårt erbjudande. Som arkitekter har vi stor påverkan på projektens utformning vilket i sin tur påverkar klimatavtrycket. Vi har både ansvar och utrymme att driva mot en hållbar utveckling. För att lyckas nå klimatmålen och ställa om till en mer cirkulär ekonomi, krävs att företag och branscher arbetar tillsammans.
Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter

– Vi vill bidra till att driva förändring i hela samhället och då är Hagainitiativet en utmärkt plattform för att kunna inspirera och påverka, både oss själva, men även näringslivet och politiken, fortsätter Alexandra Hagen.

Hagainitiativets arbete går väl i linje med vår vision om att skapa klimatpositiv och formstark arkitektur med målet att alla våra projekt ska vara klimatneutrala till 2030. I vår Färdplan Klimat 2030 presenterar vi vår strategi, hur vi kan bidra till att nå de globala målen och vår vision om klimatpositiv arkitektur.

Bygg- och fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, vilket gör att det finns stor potential att sänka klimatpåverkan. Arkitekter har stora möjligheter att verka för minskad klimat- och miljöpåverkan inom sektorn genom att skapa innovativa och hållbara lösningar som ett viktigt bidrag i klimatomställningen.
Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet

– Vi välkomnar White Arkitekter in i Hagainitiativet och är oerhört glada över att få in ett ambitiöst företag som är och vill vara drivande i klimatomställningen, fortsätter Nina Ekelund.

Kontaktperson

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!