White arkitekter ny medlem i Circular Sweden

Vi har glädjen att vara ny medlem i företagsforumet Circular Sweden, vars syfte är att tillsammans driva på omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi på White arbetar aktivt för cirkulär arkitektur och i höst kommer Circular Sweden att sätta stort fokus på designfrågorna och på att öka de cirkulära flödena av produkter och material inom byggsektorn.

– Det ska bli väldigt roligt och inspirerande att ihop med de andra företagen i Circular Sweden få möjlighet att driva på utvecklingen på bred front och att kunna bidra med vårt fokus på cirkulär arkitektur och hållbara livsmiljöer, säger Anna Graaf, hållbarhetschef White arkitekter.

 

I omställningen mot en cirkulär ekonomi krävs ett helhetstänk kring materialflöden och att vi samverkar mellan olika branscher.
Anna Graaf, hållbarhetschef på White

Circular Sweden samlar företag som har möjlighet att påverka omfattande materialflöden eller som bedriver ett ambitiöst cirkulärt arbete. Syftet är att påverka politiken och driva utvecklingen mot mer cirkulära produkt- och materialflöden. Utgångspunkten är att ett skifte från linjära till cirkulära flöden är nödvändigt för att klara välfärden, stabilisera klimatet och bevara viktiga ekosystem.

 

– Byggsektorn genererar ungefär en tredjedel av allt avfall i Sverige och utsläppen är omfattande. White bedriver ett ambitiöst arbete för en resurseffektiv design, produkt- och materialanvändning, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden.

Nu kan vi tillsammans växla upp det cirkulära arbetet inom byggsektorn ytterligare.
Ellen Einebrant, verksamhetsledare Cricular Sweden

Circular Sweden driver utveckling och politik framåt inom områdena design för cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av återvunnet material samt cirkulära värdekedjor. Företagsforumet bjuder in näringsliv, politik och forskning med syftet att skapa synergier, sprida goda exempel och utveckla nya affärsmodeller.

Dela gärna!