White Arkitekter – det enda företaget i nya Sweden Local2030 Hub

Som det enda företaget blir White Arkitekter en del av Sweden Local2030 Hub tillsammans med Global Utmaning och dess övriga partners. Hubben är en plattform för kapacitetsbyggnad, kunskapsdelning och samverkan med syftet att påskynda genomförandet av Agenda 2030 – nationellt som globalt.

På inbjudan av FN:s generalsekreterare har Sweden Local2030 Hub etablerats av nyckelaktörer för det lokala genomförandet av FN:s hållbarhetsmål. Agenda 2030 utgör grunden för alla White Arkitekters uppdrag och med den nya visionen att ”alla projekt ska vara klimatpositiva från år 2030” har White en viktig roll i främjandet av en hållbar samhällsutveckling.

 

 – White är partner till Global Utmaning och det är en viktig plattform för oss med de utmaningar vi ser framför oss, säger Monica von Schmalensee, arkitekt på White och senior rådgivare, Global Utmaning.

Vi har varit och är mycket aktiva inom Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Det är både hedrande och viktigt att Stockholm blir en hubb för detta arbete.
Monica von Schmalensee, arkitekt på White och senior rådgivare, Global Utmaning

Sweden Local2030 Hub är en samlingsplats för organisationer, kommuner, forskningsinstitut, företag och nätverk som är huvudaktörer för lokalt genomförande av FN:s hållbarhetsmål kopplade till hållbara städer. Och White är det enda företaget som är delaktig i hubben.

 

Sverige har en hög ambitionsnivå när det kommer till att implementera Agenda 2030 och i den nya propositionen Sveriges genomförande av Agenda 2030 betonas att ”kommuner och regioner bär en stor del av ansvaret för att genomföra Agenda 2030”.

Hubben kommer att stärka samverkan mellan kommunala och regionala aktörer, skapa ytor för kunskapsutbyte och bygga gemensam kapacitet för att implementera Agenda 2030.
Tove Ahlström, vd på tankesmedjan Global Utmaning som administrerar initiativet

Läs mer om de organisationer som initierat Sweden Local2030 Hub här.

Dela gärna!