White Arkitekter deltar i Nationella klimatmötet

Under fredagen arrangerar regeringen Nationella klimatmötet 2023. På mötet deltar representanter för näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademi. White Arkitekter deltar och kommer att driva viktiga frågor för klimatomställningen inom stadsplanering och byggande.

Nationella klimatmötet samlar representanter för näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademi. Klimatmötet är en avslutning på vårens sektorsvisa rundabordssamtal och ska förankra arbetet med en klimathandlingsplan.

Bygg- och fastighetsbranschen står för över 20 procent av klimatutsläppen och för över 30 procent av investeringarna i Sverige. Branschen är därmed central för Sveriges möjligheter att uppnå klimatmålen.
Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter

– Ändå har regeringen bortsett från branschen i de sektorsvisa rundabordssamtal som hållits under våren. Vill regeringen nå klimatmålen bör branschen och dess förslag inkluderas i uppföljande diskussioner om lösningar, fortsätter Alexandra Hagen.

Under mötet kommer vi att driva följande prioriterade frågor för en effektiv klimatomställning:

  1. Planera för omställning.  Kommunerna behöver skapa förutsättningar för klimatomställningen genom att planera för hållbar mobilitet, möjliggöra för byggnader med lågt klimatavtryck, återbruk och lokal energiproduktion, samt säkerställa klimatanpassning av miljöer.
  2. Underlätta återbruk och återvinning. Stärk incitamenten för att bevara och bygga om fastigheter, genom möjlighet till omvandling av verksamheter och öka krav på återbruk och återvinning av material. Föreslagna klimatgränsvärden för byggnader måste säkerställa att vi når klimatmålen och det behövs en grön skatteväxling som värdesätter återbruk och återvunna råvaror framför nya material för att stimulera renovering.
  3. Energieffektivisering och lokal energiproduktion. Huvuddelen av sektorns energianvändning kommer från äldre byggnader. Energieffektiviserande åtgärder och investeringar i egen energiproduktion bör därför premieras och prioriteras i kommunernas planering och nationella skatteregler.
Klimatmålen är långsiktiga och det måste också metoderna för att nå dem vara. Sverige behöver ett politiskt ledarskap som vågar göra blocköverskridande överenskommelser.
Anna Graaf, hållbarhetschef. White Arkitekter

– Det är särskilt viktigt för bygg- och fastighetsbranschen som har långa ledtider och skapar miljöer som ska stå för lång tid framöver, fortsätter Anna Graaf.

Nationella klimatmötet arrangeras den 16 juni 2023.

Kontakt

Alexandra Hagen

Alexandra Hagen

Arkitekt, Verkställande direktör

Malmö

+46 40 660 93 34

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!