Webbinarium 26/8: Barnkonventionen blev lag 2020 har det några konsekvenser för samhällsplaneringen?

1 Juli, 2020

Kunskap kring och förståelse för innebörden av barnkonventionen är en förutsättning för ett medvetet barnrättsperspektiv i frågor som rör barn, direkt och indirekt i deras livsmiljö, uppväxtvillkor och livschanser.

Det handlar självklart om all myndighetsutövning som rör barn, men det handlar också om de frågor som rör boende, stads- och byggd miljö, utbildning, kultur, idrott, demokrati, mobilitet, tillgång till natur och grönska, trygghet och meningsfulla sociala sammanhang. Samhällsplaneringens frågor.

 

Men vad konkret innebär det för samhällsplaneringen? Vad innebär det för oss som organisation? Hur rör vi oss mot en samhällsplanering och en samhällsutveckling med ett väl utvecklat barnrättsperspektiv? Och vilka värden kan det i sin tur bidra till att skapa?

 

White Arkitekter, Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business och Skanska bjuder in till ett lunchwebbinarium där vi delar både kunskap, passion och konkreta exempel på hur vi genom samhällsplaneringen kan skapa mer jämlika och långsiktigt hållbara livsmiljöer för barn och unga.

 

Varför? Jo, för att citera Malin Dahlberg Markstedt, barns behov och rättigheter är den ultimata utgångspunkten för hållbarhet, sett både ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Barns – och vuxnas – behov och rättigheter i en hållbar värld går hand i hand. Barn utgör en tredjedel av vår befolkning och hundra procent av framtiden!

 

Medverkande:


Per Bolund
, finansmarknads- och bostadsminister och Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation medverkar med förinspelade anföranden via video.

 

Malin Dahlberg Markstedt, Manager Child Rights and Business Department, Rädda Barnen

Malin är jurist i botten och manager för Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business och specialist på social hållbarhet kopplat till barnets bästa och den globala hållbarhetsagendan. Hon har arbetat med barns rättigheter i olika befattningar och roller under de senaste 20 åren.

 

Anja Skans, Utvecklingsledare Social hållbarhet, Skanska

Anja Skans har en lång erfarenhet av arbete med social hållbarhet, tidigare som hållbarhets specialist på Skandia och stiftelsen Idéer för livet. Där fokus var att arbeta förebyggande för barn och unga, genom både forskningsinitiativ och arbete med kommuner för att tydliggöra värdet av tidiga insatser. På Skanska är fokus att arbeta med Skanskas modell för social hållbarhet – Design för samhällsnytta där processledning för både stora stadsutvecklingsprojekt men även för skolor, kontor och mindre bostadsområden. Det viktiga är att möjliggöra hälsosamma och jämlika miljöer för alla.

 

Rebecca Rubin, Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingsansvarig stadsbyggnad, White Arkitekter

Rebecca är arkitekt och stadsplanerare på White Arkitekter. Under de senaste åren har hon utvecklat en praktik för normkreativ gestaltning och medskapandeprocesser. Detta som en strategi för att utveckla socialt hållbar stadsplanering och gestaltning med utgångspunkt i ”urban equity”.

 

Moa Lindunger, Strateg social hållbarhet, White Arkitekter

Moa arbetar med processledning och organisationsutveckling utifrån ett socialt- och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Moa har en bakgrund inom både management consulting och socialt arbete inom socialtjänsten. Hon verkar för att skapa mer jämlika livschanser för barn utifrån tydligt förebyggande och främjande perspektiv.

 

Anmäl dig här till webbinariet den 26/8 kl. 12-13

English
Svenska