Webbinarium 26/8: Barnkonventionen blev lag 2020 – har det några konsekvenser för samhällsplaneringen?

Kunskap kring och förståelse för innebörden av barnkonventionen är en förutsättning för ett medvetet barnrättsperspektiv i frågor som rör barn, direkt och indirekt i deras livsmiljö, uppväxtvillkor och livschanser.

Tack alla ni som deltog, ställde frågor och bidrog till samtalet om vilka konsekvenser barnkonventionen som lag får för samhällsplaneringen – vilken fantastisk uppslutning och intresse. Vi ser verkligen fram emot en fortsatt dialog med er om hur vi gemensamt tar oss an möjligheten att stå på barnens sida. För det är där vi ska stå – det är vårt vuxenansvar och vår gemensamma angelägenhet.

Huvudbudskap från webbinariet:

  • Utgå från barnens behov i alla kärnfrågor och genom hela processen.
  • Våga ställa krav och följ upp dem – visa att det går framåt.
  • Barnrättskonsekvensanalyser är ett måste – se till att det görs.
  • Titta dig själv i spegeln och ställ frågan: hur kan jag bidra?
  • Börja med att analysera din påverkan på barn, prata med dem som har kunskap.
  • Att hantera frågor om barns livsmiljö är ett hygienkrav för ett professionellt yrkesutövande.
  • Det är inte barnens ansvar att skapa goda livsmiljöer, det är ett vuxenansvar.
  • Barnen är 30% av befolkningen och 100% av framtiden.
  • Det finns mycket forskning på vilka fysiska miljöer som är bra för barn, och många personer inom branschen bär på en fördjupad kunskapen för hur man ska planera för barn – men kunskaperna på bred nivå i branschen är för låg och behöver höjas.

Medverkande:

Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister och Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation medverkar med förinspelade anföranden via video.

 

Malin Dahlberg Markstedt, Manager Child Rights and Business Department, Rädda Barnen

Malin är jurist i botten och manager för Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business och specialist på social hållbarhet kopplat till barnets bästa och den globala hållbarhetsagendan. Hon har arbetat med barns rättigheter i olika befattningar och roller under de senaste 20 åren.

 

Anja Skans, Utvecklingsledare Social hållbarhet, Skanska

Anja Skans har en lång erfarenhet av arbete med social hållbarhet, tidigare som hållbarhets specialist på Skandia och stiftelsen Idéer för livet. Där fokus var att arbeta förebyggande för barn och unga, genom både forskningsinitiativ och arbete med kommuner för att tydliggöra värdet av tidiga insatser. På Skanska är fokus att arbeta med Skanskas modell för social hållbarhet – Design för samhällsnytta där processledning för både stora stadsutvecklingsprojekt men även för skolor, kontor och mindre bostadsområden. Det viktiga är att möjliggöra hälsosamma och jämlika miljöer för alla.

 

Rebecca Rubin, Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingsansvarig stadsbyggnad, White Arkitekter

Rebecca är arkitekt och stadsplanerare på White Arkitekter. Under de senaste åren har hon utvecklat en praktik för normkreativ gestaltning och medskapandeprocesser. Detta som en strategi för att utveckla socialt hållbar stadsplanering och gestaltning med utgångspunkt i ”urban equity”.

 

Moa Lindunger, Strateg social hållbarhet, White Arkitekter

Moa arbetar med processledning och organisationsutveckling utifrån ett socialt- och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Moa har en bakgrund inom både management consulting och socialt arbete inom socialtjänsten. Hon verkar för att skapa mer jämlika livschanser för barn utifrån tydligt förebyggande och främjande perspektiv.

Dela gärna!