Se webbinariet: Samnyttjande – vinster och utmaningar

Den 16 juni sändes vårt webbinarium om samnyttjande där vi berättade om våra erfarenheter från olika projekt, gav en kunskapsöversikt om ämnet och djupdök i det aktuella projektet Hemlingborg i Gävle ur tre perspektiv: beställarens, arkitektens och verksamheternas. Här kan du se det i efterhand.

Växande städer medför hård konkurrens om marken, samtidigt står många lokaler tomma eller underutnyttjade delar av tiden. Samnyttjande lyfts ofta som en lösning på de här utmaningarna. Men vad och hur mycket är det egentligen vettigt att dela på? Och vad får det för följder i arkitekturen?

 

Bakom samnyttjande finns både ekonomiska och hållbarhetsmässiga drivkrafter. Ofta finns också tankar om att olika aktörer kan berika varandras verksamheter. Men vilka verksamheter fungerar tillsammans och hur ser processen ut när flera intressenter ska enas?

 

Vi presenterar våra erfarenheter från tidigare projekt runt om i Sverige och uppföljning av byggda projekt. Dessutom djupdyker vi i Hemlingborg, en spännande byggnad under uppförande i Gävle där skola, förskola och vårdboende samsas under samma tak.

Program den 16 juni

Samnyttjande, erfarenheter från byggda projekt
Teresa Lindholm, specialist på social hållbarhet, White

 

Hemlingborg: Skola, förskola och vårdboende i samma byggnad
Arkitektens perspektiv, Nina Wittlöv-Löfving, ansvarig arkitekt, White
Byggherrens perspektiv, Emma Björkenstam, Gavlefastigheter
Verksamheternas perspektiv, Mona Wikland, Välfärd Gävle

 

Paneldiskussion

Kontaktperson

Jonas Lindgren

Jonas Lindgren

Kommunikatör

Uppsala

+46 18 18 38 25

Dela gärna!