Visionen om en levande grön stad omsätts till verklighet i Helsingborg

White arkitekter har tillsammans med Tornet ritat Kvarteret Islaggen, ett bostadsområde präglat av naturen som kommer att ta form vid Maria Station i Helsingborg. Områdets 57 hyres- och bostadsrättslägenheter genomsyras av ett hållbarhetstänk i allt från materialval till biologisk mångfald och är resultatet av en vunnen tävling.

Vanligtvis bygger punkthus på en vertikal struktur, men i gestaltningsförslaget för Kv Islaggen bygger det i stället på en horisontell struktur för att skapa lägenheter som kan liknas “trädgårdsvillor”, där stora balkonger kragar ut och ger ytor för växlighet, odling och gröna fasader. Konceptet låter det gröna från lövskogen kring Gyhults gård sippra in i kvarteret.

Vårt motto när vi ritade var ”från vanliga punkthus till ovanliga trädgårdsvillor”, Vi ville skapa lägenheter med mycket ljusinsläpp genom våningshöga fönsterpartier och uteplatser med mycket grönska.
Jan Larsson, arkitekt på White.

Kvarteret Islaggen är en kavalkad av biologisk mångfald. Naturen finns tillgänglig så snart man öppnar sin dörr då man möts av lokalt förekommande träd, buskar, perenner, bär och frukt. Både takterrasser och gård fokuserar på en biotop som stimulerar stor variation av traktens insekter och djur. Varierat växtval, fågelholkar och insektshotell bidrar till biologisk mångfald och stärker ekosystemet.

 

 

Det gröna är det nya svarta. Det finns möjligheter för de boende att odla lokalt, vilket inte bara ger goda grönsaker, utan också bidrar till ett mer ekologiskt hållbart samhälle. Det för en sund tradition vidare och uppmuntrar till gemenskap i kvarteret
Karin Höök, landskapsarkitekt på White.

White har jobbat systematiskt med gestalt och utformning för att skapa ett hållbart boende med välplanerade och genomtänkta bostäder. Genom att välja systemlösningar och produkter ur ett livscykelperspektiv optimeras ett hållbart byggande och boende, och blir till hjälp vid prioriteringar av energibesparande åtgärder för att uppnå största möjliga effekt. Målet är att certifiera byggnaderna enligt Miljöbyggnad Silver.

 

Husen präglas av hög arkitektonisk nivå och materialstandard både inomhus, på fasader och gård. Giftfria material, energiklassade vitvaror, vattensnåla tvätt- och diskmaskiner, lågenergilampor och genomgående sunda material är självklara komponenter. Alla lägenheter ges hög och hållbar standard på både fast inredning och utrustning, med helkaklade badrum, parkettgolv och hållbara ytskikt.

 

Kvarteret laddas med naturlig energi. De två husen utrustas med solpaneler på taken, som producerar lokal värme och elektricitet, vilket minskar behovet av köpt energi. Kombinationen av värmepump, fjärrvärme, geoenergilager och solhybridsystem ger husen möjlighet att använda solenergi på bästa sätt. På sommaren samordnas det stora elöverskottet med elleverantör. Överskottet ger ett plusenergiprojekt som kan ladda elbilar och elcyklar.

 

För att uppmuntra till vardagscykling finns väderskyddade och stöldsäkra cykelparkeringar med laddmöjlighet. Alla boende kan gratis använda låd- och lastcyklar för att till exempel storhandla i närliggande butiker. En kombinerad cykelverkstad, med möjlighet att låna verktyg och maskiner, främjar både hållbara transporter och effektivt nyttjande av gemensamma resurser. Både elbils- och elcykelpool ingår i helhetskonceptet.

 

Byggskedet omfattar år 2020 med inflyttning våren 2021.

För mer information, kontakta

Jimmie Ahlgren

Jimmie Ahlgren

Projektledare, Marknadschef / CMO

Göteborg

+46 35 15 24 15

Dela gärna!