VINNOVA-anslag till White för unikt projekt inom hållbart byggande

White ingår i konsortiet Would Wood som syftar till att utnyttja spill inom träindustri och jordbruk och omforma det till ett formbart och hållbart byggnadsmaterial. Nu står det klart att Vinnova stödjer utvecklingsprojektet med 7 456 000 kronor.

Inom Would Wood samarbetar arkitekter och ingenjörer med maskinteknik- och materialforskare för att utveckla nya design- och produktionsprocesser för ökad hållbarhet, bättre konstruktioner och högre estetisk variation i byggandet. Det två år långa projektet har som mål att ta fram ett antal fullskaleprototyper av byggdelar. Delar som i sin tur ska certifieras för att kunna användas i byggbranschen.

Inom byggnadsindustrin är spill ett stort problem. Många av de byggnadsmaterial vi använder i våra projekt har en andel spill, eftersom vi skär bort det vi inte vill använda. Would Wood vill lösa problemet genom additiv tillverkning.
Jonas Runberger, ansvarig för utvecklingsnätverket Dsearch på White och konstnärlig professor på Chalmers ACE

Fördelen med additiv tillverkning är att byggdelar skapas genom att material, istället för att ta bort. Samtidigt ger tekniken möjlighet till en mer varierande, uttrycksfull och hållbar arkitektur. 

 

White kommer i samverkan med övriga parter att utveckla avancerad design och ta fram digitala processer som optimerar informationsflödet inom uppdrag, kopplat direkt till den nya additiva produktionstekniken.

 

Additiv tillverkning med cellulosabaserade material påverkar arkitektur och byggande.. Bild på lättviktsstrukturer från Felipe Francos examensarbete Within.

Would Wood

Would Wood finansieras av Vinnova inom ramarna för programmet Utmaningsdriven Innovation.

Övriga partners är bland andra RISE Innventia, Chalmers ACE, KTH Maskinteknik, StoraEnso, Ragn-Sells, Scania, Veidekke och Phenotype Studio.

Dela gärna!