Vi flyttar in i Magasin X

Nu är det officiellt att White Arkitekter flyttar Uppsalakontoret till nya lokaler i ett projekt som vi själva ritat. Magasin X har mycket högt ställda hållbarhetsmål och blir Sveriges första kontorshus med trästomme.

Idag meddelar Vasakronan att byggstart på deras ambitiösa projekt sker i höst och byggnaden beräknas stå klar våren 2021.

 

– Vi ser fram emot att flytta in i en unik byggnad med högt ställda krav på både den arkitektoniska gestaltningen och på hållbarheten. Flytten till Magasin X kommer dessutom att underlätta för oss att nå de högt ställda hållbarhetsmål vi har för vår egen verksamhet, säger Martin Ehn Hillberg, kontorschef på White Arkitekter i Uppsala.

 

Huset kommer att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet LEED med målet LEED Platinum som är det högsta betyget. Det innebär bland annat extremt effektiva energisystem och innovativa lösningar. Kombinerat med en stomme i trä betyder det att Magasin X kommer att få ett väldigt litet klimatavtryck.

Flytten till Magasin X kommer att underlätta för oss att nå de högt ställda hållbarhetsmål vi har för vår egen verksamhet.
Martin Ehn Hillberg, kontorschef på White Arkitekter i Uppsala

Byggnadens placering, precis vid Uppsala Resecentrum, skapar dessutom oöverträffade möjligheter för att bedriva en hållbar verksamhet med klimatsmart resande. Magasin X bidrar också till att öka stadslivet vid denna del av stationsområdet vilket stärker innerstadens stråk och stadsrum. Sammantaget blir Magasin X en hållbar helhet där en byggnad med minimal klimatpåverkan i ett läge nära kollektivtrafik samspelar med en utemiljö som stärker såväl ekologiska samband som promenad- och cykelstråk.

Dela gärna!