”Vi behöver aldrig mer nytillverka ett arbetsbord”

När Annie Leonsson flyttade tillbaka till Göteborg efter 7 år i Sydney landade hon helt rätt. Rollen som inredningsarkitekt på White, som redan då jobbade med återbruk inom inredning, passade Annie som handen i handsken. 11 år senare brinner Annie mer än någonsin för återbruk, en hjärtefråga både på jobbet och privat.
”Just nu övertalar jag min familj att min mormors gamla 20-talssoffa faktiskt kan bli cool!”

 

Varför är det så viktigt att jobba med återbruk?

– Man har räknat ut att det aldrig kommer att behöva nyproduceras arbetsbord och skrivbordsstolar, det finns i överflöd! Det ger en fingervisning om den galna takten vi producerar nytt i. Och 60-80 % av klimatpåverkan hos en produkt uppstår i produktionen. Det betyder att den största miljövinsten kan göras om vi förlänger livslängden för en produkt eller ett material. Där har vi på White en viktig roll.

Det krävs att vi pratar om återbruk tidigt i processen, och när vi utmanar kunden ser vi ofta att de är pigga på att hänga på. Sen känner de sig stolta över slutresultatet och att ha gjort nytta för miljön.

 

Vad krävs för att återbruk ska bli än mer utbrett?

– Vi jobbar med återbruk i alla våra projekt, och alla kunder är verkligen med på tåget. Så det är utbrett på det sättet. Men det finns fortfarande utmaningar. Som att vi inte vet vad som finns på marknaden när vi sätter igång ett projekt. Något som skulle lösa upp många knutar är ett system där alla leverantörer kan sätta en märkning på allt som de säljer. Då kunde man enkelt läsa av exakt ursprung på en möbel, och direkt se miljöpåverkan. Det vore bra även ur ett inventeringsperspektiv när produkten ska återbrukas.

 

Hur jobbar ni med återbruk i inredningsprojekt idag?

– Jag ser det som en utvecklad roll som vi har idag jämfört med förr, och det är en jättespännande utmaning! Vi är projektledare, planerar logistik, kostnadsstyr och samordnar. Vi måste tidigt fastställa ambitionsnivån och sätta ett gemensamt mål med beställaren. En tydlig process är avgörande för ett lyckat återbruksprojekt. Jag jobbar mycket mer hands on, jag är på plats och känner och klämmer på ett sätt som man inte gör i ett traditionellt uppdrag. Det kräver mer av mig i den kreativa processen, det krävs flexibilitet och att man är beredd på att behöva ändra under resans gång.

 

Varför brinner du för återbruk?

– Jag ser återbruk som nödvändigt, men det är också roligt och utmanande! Dessutom, om jag ska kunna stå för mitt yrke så måste jag känna mig stolt över att jag gör vad jag kan för att bromsa konsumtionen.

 

Jag är stolt över att vara på White och få jobba aktivt med cirkulära processer och återbruk. Whites bidrag till branschen är stort.

 

Vilket är det bidraget?

– Ett riktigt bra exempel på vilket jobb White har gjort på området är arbetet med forskningsprojektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden”. Det startades med syfte att visa hur en bransch konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi genom att inspirera till handling, samarbeten och utvecklingsprojekt så att producenter, kunder, distributörer, arkitekter, designers, forskare, näringslivsutvecklare och branschorgan kan forma målbilder, identifiera risker och möjligheter, och agera enskilt och tillsammans för att både forma och förbereda sig för ett cirkulärt 2030.

Contact Person

Annie Leonsson

Annie Leonsson

Inredningsarkitekt, Studioansvarig, Gruppchef

Göteborg

+46 31 60 87 85

Dela gärna!