Värnamo Sjukhus prisas vid European Healthcare Design Awards

Whites om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken vid Värnamo Sjukhus tilldelas utmärkelsen ”Highly Commended” vid det prestigefyllda European Healthcare Design Awards 2020 i kategorin ”Design for Adaptation and Transformation”.

European Healthcare Design Awards är ett stort internationellt arkitekturpris som lyfter fram den bästa sjukhusarkitekturen i världen. Prisjuryn består av experter inom många olika discipliner och innehåller både forskare och praktiker inom vårdsektorn från hela världen.

Vi är hedrade att juryn har valt att uppmärksamma vårt arbete och ge oss ett kvitto på att vi lyckats skapa kvaliteter utöver det vanliga. Genom nära samarbete med verksamheten har vi lyckats skapa en vårdmiljö av världsklass som ger bra förutsättningar för personalen att klara sitt viktiga uppdrag.
Anders Medin, ansvarig arkitekt

White har på Värnamo sjukhus under ett antal år arbetat med utvecklingsplan och ett flertal om- och nybyggnadsprojekt, varav den nya operations- och intensivvårdskliniken är det största.

 

Utformningen bygger på de senaste rönen om rummets betydelse för patienten och är planerad med utgångspunkt i evidensbaserad design. Tillsammans har Whites arkitekter, landskapsarkitekter och ljusdesign jobbat interdisciplinärt för att säkerställa god orienterbarhet, vackra gröna utblickar och rikligt med dagsljus i alla rum där människor vistas. Tre aspekter som vi vet gör människor gott och bidrar till såväl en god miljö för tillfrisknande som en god arbetsmiljö.

 

European Healthcare Design Awards arrangeras av Architects for Health och SALUS Global Knowledge Exchange med syfte att bidra till utvecklingen av kunskap och standarder i utformningen av vårdmiljöer runt om i världen.

 

Läs mer om projektet här.

Dela gärna!