Vårhems förskola finalist till Halmstads arkitekturpris

Vårhems förskola är en av fyra förskolor som drivs av Halmstad församling. I mars 2019 brann den tidigare förskolan ned. Församlingen tog beslutet att bygga en ny förskola för två avdelningar med sammanlagt 40 barn, samt ett församlingshem med plats för 50 personer. Detta för att stärka möjligheten att vara en mötesplats för församlingsmedlemmar i alla åldrar. Nu är förskolan, där White gestaltat både hus och landskap, finalist till Halmstads arkitekturpris.

Församlingens vision var att bygga en förskola som signalerar närhet och småskalighet. Förskolan har två avdelningar, ett eget gemensamt tillagningskök med egen kock. Ambitionen att förstärka samspelet mellan inne- och utemiljön har lösts genom atriumgården och en luftig ateljé som binder ihop avdelningarna. Det finns generösa fönster från alla rum samt glasdörrar ut till sovdäcken. Rörelseglädjen stimuleras genom utemiljöns planering och möjlighet till utelek på en av kyrkans grönytor som gränsar till förskolan.

En småskalig förskola och plats för gemenskap bakom tre gavlar av trä

Förskolan och församlingshemmet ligger med gavlarna mot Rickardssonsgatan. Entréerna till avdelningarna är placerade mot gatan där de stora inbjudande ”vinkfönsterna” tillsammans med ateljéns generösa glasparti signalerar förskoleverksamhet.

Församlingssalen ligger i en egen huskropp med en markerad entré ut mot gatan, baksidan öppnar upp mot kyrkogården. En gångväg leder till församlingssalen från kapellen på kyrkogården. Salen är en gemensamhetssal för kyrkan och ska nyttjas för större samlingar både för förskolan, kyrkan och begravningsverksamheten.

Avdelningarna är byggda som enkla längor med träfasad och ett lätt sadeltak av bandtäckt plåt utan taksprång. Stor omsorg har lagts på att lösa all ventilation på vinden för att undvika stora ventilationsaggregat på taken. Byggnaderna är klimatsmarta med solceller på taken och uppvärmning genom att man tar tillvara spillvärmen från krematoriet.

Färgsättningen är sammanhållen för alla huskropparna och smälter väl in i omgivningen.

Halmstads arkitekturpris delas ut varje år till ett byggnadsprojekt i Halmstads kommun. Av alla nominerade förslag väljs två till tre projekt ut som finalister. Röstningen på finalisterna är öppen augusti ut  Den finalist med flest röster blir vinnaren av Halmstads arkitekturpris som avslöjas under hösten. Rösta gärna här!

Dela gärna!