Våra drömmars Stockholm

Vad betyder den nya arkitekturpolitiken för oss? En tydlig politik kring stadsutveckling och arkitektur har inte varit i fokus på många år. Men kanske hände det något 2018?

Städer har alltid lockat människor som drömmer om att förändra sitt liv. Staden är en viktig arena, då täthet och närhet skapar möten, företagande och kultur. När allt fler väljer att bosätta sig i städer uppstår nya utmaningar som t ex ökad trängsel på tunnelbanan, högre slitage på parker och brist på bostäder. För att kunna hantera dessa krävs en tydlig politisk riktning.

 

Den 24 maj 2018 fick Sverige en ny politik för gestaltad livsmiljö. Från att ha varit en angelägenhet för kulturdepartementet har arkitektur utvidgats till att även innefatta näring och miljö. Under våren 2018 fick Stockholmsregionen en ny regional utvecklingsplan (RUFS) och samtidigt beslutade Stockholms stad att anta en ny översiktsplan för stadens framtida utveckling.

 

I samtliga fall handlar det om viktiga och långsiktiga politiska ställningstaganden om hur städer i allmänhet och Stockholm i synnerhet ska utvecklas.

 

Som ett led i den nya arkitekturpolitiken anställde Boverket Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, som Sveriges första riksarkitekt. Monica von Schmalensee, tidigare vd på White och numera ordförande i Rådet för hållbara städer kliver in i rollen som rådgivare till riksarkitekten.

Den nya politiken ska framför allt stärka kunskapen om bra arkitektur, design och form för att skapa bra städer med god livsmiljö.
Monica von Schmalensee

En viktig uppgift blir att stötta kommunerna i deras utvecklingsarbete. Här är översiktsplanen ett viktigt verktyg för att samla politik och näringsliv bakom långsiktiga strategier för en stad eller en kommun.

Jag tror att många små och mellanstora kommuner kan utveckla sitt översiktsplanearbete och att det blir tydligare med den nya arkitekturpolitiken som stöd.
Niklas Svensson, marknadsansvarig för stadsbyggnad på White

Arkitekturpolitiken och de kommunala och regionala planerna är viktiga vägvisare även för näringslivet och fastighetsbranschen. Med tydliga strategier är det lättade att förutse hur och var en stad kommer att utvecklas.

Jag är övertygad om att arkitekturpolitiken kommer färga av sig på de företag som vill visa att de hänger med. Arkitektonisk kvalitet, social hållbarhet och andra värden kommer garanterat att lyftas av dem som är kloka.
Niklas Svensson

Vi fördjupar oss i den nya politiken på Whites frukostseminarium den 16 oktober.

Då medverkar:

  • Monica von Schmalensee, ordförande Rådet för hållbara städer och rådgivare åt riksarkitekten
  • Gustav Hemming, landstingsborgarråd (C)
  • Joel Edding, stadsbyggnadsstrateg, stadsbyggnadskontoret i Stockholm
  • Sima Zangiabadi, arkitekt och head of business development Peab Bostad
  • Charlotta Holm Hildebrant, branschchef, Sveriges Arkitekter
  • Tatjana Joksimović, planchef, länsstyrelsen i Stockholms län
  • Krister Lindstedt, White
  • Niklas Svensson, White (moderator)

Anmäl dig till frukostseminariet här senast den 10/10

 

Seminariet är öppet för alla men antalet platser är begränsat. Först till kvarn.

 

Foto: Thomas Zaar

 

 

Dela gärna!