Unika bostadsprojektet Boostad får klartecken

Nu har markanvisningen för vårt vinnande förslag Boostad i Malmö kommuns markanvisningstävling Mallbo klubbats, detaljplanen för det unika bostadsprojektet har vunnit laga kraft och byggstart är planerat till våren 2026. Förslaget som vi tagit fram tillsammans med KlaraBo och OBOS innehåller två helt nya kvarter Öster om mässan i Hyllie med höga hållbarhetsambitioner och ekonomiskt tillgängliga bostäder för en bred målgrupp.

Mallbo står för Malmö Allemansrätt Boende och är en modell och ett verktyg för Malmö stad att nå målet om en mer hållbar bostadsmarknad. Genom Mallbo testas nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till en lägre hyresnivå i kombination med en större satsning på social hållbarhet genom sociala mervärden och fokus på delaktighet. Boostad togs fram av ett flertal aktörer som gemensamt har ett starkt fokus på långsiktig och hållbar stadsbyggnad där människor från hela samhället ska kunna mötas och bo.

Vi tycker det är fantastiskt roligt att avtal och förutsättningar är på plats så att vår vision i Mallbo-tävlingen kan bli verklighet. Att stärka möjligheten för utsatta till egen bostad och vara del i Malmös arbete mot utanförskap och segregation är kanske vår viktigaste samhällsuppgift. Allting börjar med en bostad.
Göran Wihl, ansvarig arkitekt på White.

Förslaget Boostad innehåller drygt 300 lägenheter motsvarande ca 21 500 kvm BTA och kombinerar hyres- och bostadsrätter. Låga hyror möjliggörs med smarta byggnader och genomtänkt förvaltning och med OBOS köpform Deläga behöver köparen bara låna till halva bostaden. Exteriörerna präglas av tegel och trä med gemensam trädgård och gårdsskog på innergården som även erbjuder sociala ytor. Aktivitetslokaler och förskola kommer att ligga i nära anslutning till fastigheterna.

Genom bland annat solceller på taken erbjuds en energigemenskap med övriga kvarter där produktion, lagring och delning av energi mellan fastigheterna är möjlig. Lägenheterna varierar från mellan ett till fyra rum och kommer kännetecknas av yteffektiva lösningar som passar hushållens olika storlekar och behov.

Kontaktperson

Göran Wihl

Göran Wihl

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 06

Dela gärna!