Unga arkitekter vinner andrapris på Arkitekturgalan

I samband med Arkitekturgalan den 19 mars fick White Umeås medarbetare Hugo Hardell och Anton Magnusson ta emot andrapriset i tävlingen Steel Race Reuse som utlystes av Sveriges Arkitekter i samarbete med Stålbyggnadsinstitutet i januari i år. Tävlingen, som pågick under 72 timmar, gick ut på att rita en temporär entré som skulle uppföras vid konserthuset i Stockholm inför galan. Materialet skulle vara stål och entrén flyttbar och möjlig att återbruka.

 

Hugo beskriver hur tävlingsformatet, 72 timmar, blir som både arkitekturens sprint och långlopp på samma gång. Processen från idé till handling måste ske snabbt samtidigt som tre dygn av intensivt och fokuserat arbete kräver både uthållighet och målmedvetenhet.

-Vi hade tidigt en gemensam syn på vad vi ville förmedla, sedan växte konceptet fram succesivt genom en transparent och konstruktiv arbetsprocess. Tack vare god hjälp från våra kollegor Joël Jouannet och August Edwards som bidrog med inspiration och bildmakande så orkade vi ända in i mål.

Att tävla i 72 timmar blir som en sprint och ett långlopp på samma gång.
Hugo Hardell

Både Anton och Hugo är relativt nya medarbetare på White och bägge inledde sin bana som praktikanter. Anton som för närvarande är tjänstledig för att skriva sitt examensarbete på Luleå Tekniska Universitet gjorde sin praktik på White i Stockholm för att sedan flytta till Umeå. Hugo har läst sin utbildning på Arkitektskolan i Umeå och blev efter avslutad praktik anställd på White. Båda uttrycker ett starkt intresse för hantverk och material och arbetar därför gärna praktiskt för att testa och realisera sina idéer.

Hugo Hardell och Anton Magnusson

Med sin entré som de valde att ge namnet Samklang ville de förmedla hur stål kan vara starkt, fast, tungt och stumt men samtidigt lätt, mjukt, nätt och klingande. Deras tankar kring gestaltningen kommer från den lek med klassisk och modern arkitektur som konserthuset i sig förmedlar. Sett rakt framifrån bilder de hängande rören och dess skuggspel illusionen av kolonner men när man sedan rör sig i och kring entrén förändras något. Det klassiska och strama luckras upp, rör sig, låter och glänser. Tanken var en entré som medlar mellan Hötorgets vardaglighet och konserthusets strama ståtlighet.

Anton och Hugo förklarar att i tävlingen ingick att det använda materialet till entrén skulle vara återbrukbart vilket fick styra dimensionerna på deras bidrag. Att använda standardlängder på materialet och dessutom låta konstruktionen vila på balans bidrar till att det mesta av konstruktionens material kan användas utan åverkan och därför betraktas som oanvända efter nedmontering.  Förutom att dessa produkter kan återbrukas bidrar det råa materialet också med en estetisk effekt.

Dela gärna!