Två White-projekt nominerade i Örebro kommuns byggnadspris

I Örebro kommuns byggnadspris 2023 står vi bakom två av sex nominerade projekt. Kontorsbyggnaden Kexfabriken 2 och X-huset på Campus USÖ har båda chansen att kamma hem vinsten den 20 december.

Byggnadspriset delas ut av Bygg- och miljönämnden som genom priset vill lyfta vikten av god gestaltning och samtidigt inspirera framtida byggaktörer och uppmuntra till en bredare diskussion om arkitektur. Priset har delats ut sedan 1982 och premierar projekt som på ett positivt sätt påverkar både sin omgivning och den tänkta användaren.

Kexfabriken 2
Med målet att skapa en skräddarsydd byggnad för Statistiska Centralbyrån har vi på uppdrag av och tillsammans med Örebroporten skapat Kexfabriken 2. Samtidigt som byggnaden är skräddarsydd är den också utformad för att vara flexibel och kunna anpassas för olika sorter och antal hyresgäster och på så sätt vara hållbar över tid.

Hållbarhet präglar projektet och visar sig bland annat genom miljöcertifiering som Miljöbyggnad silver, solceller på taket och sedumtak som främjar den biologiska mångfalden. Genom skiffer och fönsterband som refererar till historiska fönstersättningar knyter den nya byggnaden an till områdets historia och identitet.

Kexfabriken 2 är mer än bara en kontorsbyggnad, det är en byggnad där arbete och samvaro vävs samman till en levande och inspirerande helhet. Vi är därför mycket hedrade över att vara nominerade till Byggnadspriset som premierar arkitektur som inspirerar Örebros utveckling.
Claes Eklund, uppdragsledande byggnadsingenjör, White Arkitekter

Juryns motivering: Kontorsbyggnad med tydligt hållbarhetstänk. Vackra och robusta fasadmaterial, gröna tak, solpaneler och flexibel planlösning för att kunna möta hyresgästens framtida förändrade behov.

X-huset på Campus USÖ
X-huset är en del av en större utbyggnad av Campus USÖ som skett i ett flertal etapper, varav denna tillbyggnad är den tredje. Byggnaden inhyser lokaler för Institutionen för medicinska vetenskaper och läkarprogrammet och innehåller utöver vanliga lärmiljöer, hörsal, restaurang och kliniskt träningscentrum. Målet för tillbyggnaden var att uppmuntra och stimulera en kreativ forsknings- och undervisningsmiljö, med detta som bakgrund har X-huset spontana och planerade mötesplatser där studenter, lärare, forskare och besökare kan mötas.

Utgångspunkten i gestaltningen av tillbyggnaden var att skapa en sömlös övergång mellan den befintliga och nya byggnaden som binds ihop genom en öppen ljusgård.

Vi är väldigt glada och stolta över att X-huset är nominerat till Byggnadspriset, inte minst då juryn lyfter projektets höga hållbarhetsambitioner i motivering. Det är ett kvitto på att vi lyckats skapa hållbar arkitektur som har en positiv inverkan på staden i allmänhet och universitet i synnerhet.
Therese Eriksson, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Juryns motivering: En byggnad med höga hållbarhetsambitioner som växt med verksamheten. Den utstickande aulan samspelar på ett spännande sätt med vattentornet, den omdanade platsen och det nya konstverket.

Kontakt

Claes Eklund

Claes Eklund

Byggnadsingenjör, Projekteringsledare

Örebro

+46 19 670 22 13

Therese Eriksson

Therese Eriksson

Arkitekt, Processledare, Ställföreträdande kontorschef

Örebro

+46 19 670 22 19

 

Dela gärna!