Två nya ledamöter förstärker Whites styrelse

På White arkitekters årsstämma idag valdes Karin O’Connor och Per Berggren till nya ledamöter i styrelsen för White arkitekter AB. Deras olika erfarenheter kommer att vara ett starkt tillskott för Whites långsiktiga satsningar och de utmaningar som bolaget och branschen nu går till mötes.

Whites styrelse hälsar de två ledamöterna varmt välkomna. Med respektive bakgrund och erfarenhet kommer de att bli ett värdefullt och inspirerande tillskott i styrelsen i arbetet med att ta White in i framtiden. Fokus de kommande åren kommer att vara att öka Whites internationella närvaro, satsningar på forskning, innovation och digital design samt att utveckla nya affärer och affärsmodeller.

Per Berggren är civilingenjör från KTH och har en gedigen erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Per inledde sin karriär på Skanska och har varit VD för flera fastighetsbolag i mer än 15 år, därav Drott, Jernhusen och nu senast Hemsö. Han har även internationell erfarenhet från tiden på Hemsö som under hans ledning bland annat etablerade sig både i Finland och Tyskland.

White är ett spännande och nytänkande bolag som jag alltid har ansett som en av de mest innovativa arkitektbyråerna. Jag ser fram emot att vara en del av bolaget och att tillsammans med medarbetare och kunder utveckla bolaget ytterligare.
Per Berggren, nyvald ledamot i Whites styrelse

Karin O’Connor har lång erfarenhet inom affärsutveckling och innovation i kombination med ett entreprenöriellt driv. Hon började sin yrkesbana inom finansbranschen för att sedan sadla om till ekonomijournalist. Därefter har hon arbetat med affärsutveckling, kommunikation och transformationer på bland annat Mannheimer Swartling, Monki och OMX Nasdaq. De senaste sju åren har Karin bott och arbetat i London som transformations- och kommunikationsdirektör på Colart.

White är ett fantastiskt fint bolag och det är med stor ödmjukhet som jag tar mig an uppdraget. Jag ser fram emot att få bidra med min kompetens inom både digital transformation och varumärkesbyggande samt att ta White in i framtiden tillsammans med övriga ledamöter och alla duktiga medarbetare.
Karin O'Connor, nyvald styrelseledamot i White arkitekter

Dela gärna!