Tre White-projekt nominerade till vårdbyggnadspriset 2019

Forum Vårdbyggnad har valt att nominera Nya Karolinska Solna (NKS) och Hälsostaden i Ängelholm till Vårdbyggnadspriset 2019 i kategorin ”större projekt” samt Carlanderska sjukhuset i Göteborg i kategorin ”små projekt”.

”Det är otroligt hedrande att projekten uppmärksammas på detta sätt av Forum Vårdbyggnad som är en så viktig och respekterad kraft i branschen. Forskningen är tydlig, arkitektur har stor påverkan på vårt mående i allmänhet, och på patienters tillfrisknande i synnerhet. Vi jobbar ständigt med att förbättra vår förståelse för hur vi kan främja hälsa genom arkitektur och sättet vi formar vårdmiljöer”, säger Alexandra Hagen, vd på White.

 

Nya Karolinska Solna-projektet bygger på Whites vinnande tävlingsförslag från 2006, som utvecklades vidare av Tengbom och färdigställdes genom projektbolaget White Tengbom Team 2010–2017. Med sina 330 000 kvadratmeter är sjukhuset ett av Sveriges största nybyggnadsprojekt genom tiderna. NKS är ett vårdbyggnadsuppdrag som omfattar miljöer för såväl behandling som forskning och utveckling. Ett komplext uppdrag som krävt ett unikt samarbete mellan många aktörer och kompetenser genom åren, där det goda samarbetet mellan byggherren SHP, Region Stockholm, White Tengbom Team och Nyréns Arkitektkontor har varit avgörande för det arkitektoniskt fina och genomarbetade slutresultatet. NKS-projektet har tidigare fått internationella utmärkelser såsom European Healthcare Design Awards 2017. Projektet är även nominerad till World Architecture Festival Awards inom kategorin “Completed health projects”, som avgörs i november i Amsterdam.

2012 fick White uppdraget att förtäta sjukhusområdet i Ängelholm, när verksamheten skulle koncentreras. Hälsostaden i Ängelholm stod färdigt 2018 och innebar ombyggnation till modern standard av befintliga byggnader och byggandet av flera nya byggnader, däribland sjukhusets nya huvudentré. Området har gjorts tillgängligt och öppet för Ängelholmsborna genom att minska avståndet mellan centrum och sjukhusområdet och ett stort fokus har legat på gröna och hälsofrämjande miljöer.

Med utbyggnaden Carlanderska sjukhuset i Göteborg förenades en vilja att erbjuda moderna lokaler för framtidens vårdbehov med stor hänsyn till kulturhistoriska värden – samtidigt som sjukhusets storlek nästan fördubblades. Genom tillbyggnaden skapades både en tydligt formad entréplats och den kringbyggda gård, ett förverkligande av idéerna i originalritningarna från 1917, samtidigt som parken fortsätter att vara öppen för allmänheten. Från tidigare fyra operationssalar på 27 respektive 14 kvadratmeter flyttar man till sju nya salar i storleksordningen 40 till 60 kvadratmeter.

 

 

Fakta

Vårdbyggnadspriset ges ut av Forum Vårdbyggnad, vars mission är att stödja och informera om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg.

 

Vinnaren kommer att utses på Forum Vårdbyggnads höstkonferens den 20 november i Södertälje. Läs mer här.

 

Bilder: Felix Gerlach (NKS), Henrik Rosenqvist (Hälsostaden), Erik Linn (Carlanderska)

Dela gärna!